W niedzielę 27 września br. w Nafplio w Kościele Przemienienia Pańskiego przy ul. Fotomara została zainaugurowana wystawa poświęcona pontyfikatowi Jana Pawła II zatytułowana – „Jan Paweł II – Papież dialogu”. Wystawę pod auspicjami Ambasady Polskiej w Atenach i MSZ otworzył Ambasador RP Pan Artur Lompart wraz z małżonką.

Wystawa przedstawia pontyfikat Papieża przez pryzmat jego dialogu z różnymi grupami ludzi. Pokazuje jego relacje z chorymi, biednymi, młodymi, starszymi, myślicielami, politykami, liderami, artystami, dyplomatami i różnymi grupami etnicznymi, na różnych kontynentach, w różnych sytuacjach.

Otwarcie wystawy poprzedzone było uroczystą Mszą Świętą, którą sprawował proboszcz Parafii Ks. Ryszard Karapuda TChr.

Ks. Proboszcz w homilii nawiązał do wizyty Jana Pawła II w Grecji w 2001r., która była trudna ze względu na podziały w świecie chrześcijańskim. Przytoczył słowa Ojca Świętego, które nawiązują do najważniejszych pytań, jakie wszyscy powinniśmy sobie zadać, a związane są z przyszłością Europy. Jan Paweł II w czasie ówczesnej pielgrzymki przypominał, że: „Nasz kontynent znalazł się w decydującym momencie”. Mówił: „Mam nadzieję i życzę, aby Europa odkryła na nowo wartość spotkania między kulturą grecką i chrześcijaństwem i pokazała, że nie chodzi o szczątki świata, który już nie istnieje, ale że jest to rzeczywisty fundament prawdziwego ludzkiego postępu”. Cytując inskrypcję znajdującą się nad wejściem do świątyni w Delfach: „czy znasz samego siebie”, JPII powiedział: „Apeluję do całej Europy, aby poznawała się coraz głębiej i lepiej, a dzięki temu odkryjemy naszą tożsamość”. Papież wezwał wtedy Grecję, aby z racji swojej historii i położenia geograficznego stała się pomostem między Wschodem i Zachodem.” Mimo upływu 19 lat słowa Ojca Świętego Jana Pawła II nie straciły nic na swej aktualności, a zdjęcia z tej wizyty są elementem prezentowanej wystawy.

 

Po Mszy świętej Pan Ambasador RP Artur Lompart – serdecznie podziękował ks. Ryszardowi za zaproszenie do wspólnoty w Nafplio i możliwość zorganizowania wystawy w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II. W swym przemówieniu Ambasador powiedział, że postać Jana Pawła II – ma wiele twarzy – dla niektórych jest on pogromcą komunizmu, dla innych bojownikiem o sprawiedliwość społeczną, dla jeszcze innych wielkim mistykiem. Dla nas Polaków jest Ojcem Świętym, naszym rodakiem, ambasadorem Polski i Polaków, a dla nas katolików jest przykładem człowieka dialogu, co w całej rozciągłości pokazuje ta wystawa.

Wystawę w języku angielskim można oglądać do niedzieli 04.10.2021 na terenie malowniczej Parafii w Nafplio. Planowo wystawa miała znajdować się w plenerze, ale została przeniesiona do wnętrza kościoła, ze względu na lekką konstrukcję paneli, która nie podołała silnym podmuchom wiatru…

tekst: Marzena Mavridis
zdjęcia: uczestnicy wystawy