7 maja 2023 roku w polskiej szkole w Salonikach odbyła się uroczystość z okazji nadania placówce patrona, którego imię otrzymała 23 listopada ubiegłego roku na mocy zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Obchodzono również 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ambasador RP w Atenach Artur Lompart, Konsul RP w Grecji Sławomir Pyl oraz dyrektorka Szkoły Polskiej w Salonikach Monika Gano. Prosto z Aten przybyli także uczniowie oraz nauczyciele z bliźniaczej szkoły znajdującej się w stolicy oraz dyrektorka placówki Anna Sardis. Obecni byli również przedstawiciele Polonii Greckiej, Irena Szelągiewicz – pomysłodawczyni założenia Szkoły Polskiej w Salonikach, prezes Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Athanasiadis, proboszcz salonickiej parafii ks. Owsiak oraz chór ukraiński.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem polsko-greckiego bohatera Jerzego Iwanowa-Szajnowicza – patrona Szkoły Polskiej w Salonikach. Następnie odbyła się msza święta oraz akademia szkolna. Złożono podziękowania Irenie Szelągowicz za inicjatywę stworzenia szkoły w 1999 roku, a Ambasador RP w Atenach wygłosił krótkie przemówienie i przedstawił sylwetkę patrona.

Jerzy Iwanow-Szajnowicz urodził się w 1911 roku w Warszawie. Był synem Polki Leonardy Szajnowicz i rosyjskiego pułkownika Władimira Iwanowa. Krótko po narodzinach syna para rozwiodła się, a matka wyszła za mąż za Greka Jannisa Lambrianidisa i przeprowadziła się do Salonik. Po wybuchu II wojny światowej Jerzy ubiegał się o wcielenie do Polskich Sił Zbrojnych, Lecz ostatecznie trafił do sił brytyjskich. Współpracował w greckim ruchem oporu i prowadził działalność szpiegowską oraz sabotażową. Zginął z rąk gestapo w 1943 roku. Tuż przed śmiercią miał krzyknąć „Niech żyje Grecja! Niech żyje Polska!”.

W drugiej części spotkania upamiętniono 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, odbył się występ chóru ukraińskiego oraz wystąpili wychowankowie Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. Głos zabrała dyrektorka Anna Sardis, a uczniowie ateńskiej placówki wręczyli swoim koleżankom i kolegom prezenty w postaci laurek i ciastek z symbolami Polski i Grecji. Na koniec kilka słów od siebie dodał Jerzy Athanasiadis, prezes Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz przyjaciel szkoły. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy udali się na poczęstunek.

Uroczystość została zorganizowana we współpracy z Ambasadą RP w Atenach.

Galeria