W niedziele, 6 marca w Kościele Przemienienia Pańskiego przy ul. Fotomara w Nafplio odprawiona została Msza Święta w języku polskim w intencji pokoju na Ukrainie i na świecie. Mszę celebrował ksiądz Ryszard Karapuda TChR, który aktualnie posługuje Polonii w Nafplio a także katolikom z różnych nacji na obszarze Argolidy i okolic.

Warto wspomnieć, że ks. Ryszard przed przybyciem do Grecji, 25 lat posługiwał na Ukrainie stąd jego szczególna więź z narodem ukraińskim i parafianami, których tam poznał i pozostawił, a z którymi nadal łączą go serdeczne więzi.

Na tę szczególną Mszę został zaproszony Chór parafialny z Aten, który pieśnią „Gdzie Miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego” i zaintonował rozpoczęcie tej uroczystej Mszy Św.

Ks. Ryszard zaapelował, by w tym trudnym czasie w sposób szczególny wszyscy modlili się żarliwie o zaprzestanie wojny na Ukrainie i o pokój w Europie ale i na świecie.

W homilii Ks. Ryszard przytoczył słowa z Ewangelii Św. Jana J 3,16 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – słowa, które są pełne nadziei i radości dla wszystkich, mimo smutku, trudności wobec okrucieństw wojny.

We Mszy Św. uczestniczył Ambasador RP w Atenach, Artur Lompart wraz z małżonką, liczna grupa Polonii, a także przedstawiciel Związku Polaków w Grecji Adam Duszyk z rodziną.

Pan Ambasador podziękował wszystkim za wspólną modlitwę w intencji pokoju. Wyraził, że wojna do niedawna jeszcze zdawała się być dla nas czymś „egzotycznym” dziś jest naszą rzeczywistością. Dodał, że kościół ten jest symbolem wolności, gdyż na jego portyku widnieją nazwiska osób, które właśnie walczyły o wolność. W dobie, gdzie zawiodły wszelkie mediacje modlitwa o wolność i pokój jest bardzo istotna w tej sytuacji.

Na koniec Mszy odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i odśpiewano Suplikacje. Po błogosławieństwie chór odśpiewał 14 zwrotek Hymnu „Ciebie Boga Wysławiamy”.

tekst, zdjęcia: Marzena Mavridis