kobieta_walizka

Kiedy praca nie czeka pod domem…

Poszukiwanie pracy nie jest łatwym zajęciem. Wymaga przede wszystkim zaangażowania i czasu. Niekiedy okazuje się, że trzeba podjąć pracę niezwiązaną z wyuczonym zawodem i zainteresowaniami. Niektórzy jednak decydują się na poważniejszy krok i wraz z podjęciem pracy zmieniają także miejsce zamieszkania. Możemy mówić wówczas o zjawisku migracji, które w związku z rosnącym bezrobociem może się powiększać.

Migracja to wędrówka ludności, która ma na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest zjawiskiem naturalnym i występuje od wieków, jednak jego nasilenie może być spowodowane złą sytuacją gospodarczą i ekonomiczną w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Mówimy wtedy o migracji ekonomicznej.

Opisując zjawisko migracji, można brać pod uwagę:
arrowzasięg – wyróżniamy migracje wewnętrzne (przemieszczanie się ludności w granicach miasta, gminy, województwa, państwa) i migracje zewnętrzne (przemieszczanie się ludności np. z jednego państwa do drugiego);
arrowczas trwania: czasowe i trwałe;
arrowcele: zarobkowe, turystyczne;
arrowformy migracji: emigracja (wyjazd), imigracja (przyjazd), reemigracja (powrót z emigracji czasowej).

Mobilność ludzi jest uzależniona między innymi od miejsca ich zamieszkania. Dzięki mobilności ludzi może dochodzić do znacznego zmniejszania się różnic społecznych i ekonomicznych. Ponadto migracje mogą zmniejszyć bezrobocie. W poszukiwaniu pracy bowiem ludzie są skłonni opuścić swoje miejsce zamieszkania, gdzie panuje duże bezrobocie, a znalezienie pracy wydaje się wręcz niemożliwe. Wyjeżdżają więc do miejsc, które dają im jakąkolwiek alternatywę, np. są tam oferty pracy w zawodzie, w którym chcieliby pracować. Ludzie migrują zwykle do większych miast w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Wiele osób decyduje się także na opuszczenie kraju. W obydwu przypadkach osoby decydujące się na migrację muszą liczyć się z pewnymi barierami, z jakimi mogą się spotkać. Mogą to być między innymi bariery językowe (gdy osoba wyjeżdża do innego państwa) oraz kulturowe.

Ciekawym zjawiskiem, jakie towarzyszyć może zmianie miejsca zamieszkania w związku z poszukiwaniem pracy, są tzw. migracje łańcuchowe: migranci z danego państwa, regionu czy miejscowości skupiają się w tych samych miejscach w krajach docelowych migracji. Dzięki temu osoby te czują się bezpiecznej, ponieważ żyją
w otoczeniu osób, które znają.

Negatywną stroną dla kraju albo regionu, do którego napływają nowi pracownicy, jest wpływ na bezrobocie i dynamikę płac. Z drugiej strony koncentracja pracowników z innych regionów/państw zwiększa popyt na rynku mieszkaniowym, zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne, a także usługi służby zdrowia.

Mówiąc o migrowaniu w celu poszukiwania pracy, należy pamiętać zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych stronach tego zjawiska. Podjęcie decyzji o zmianie miejsca zamieszkania w związku z poszukiwaniem pracy na pewno nie jest łatwe. Niekiedy jednak, chcąc zmienić swoje życie i żyć w lepszych warunkach, ludzie muszą zdecydować się na ten krok. Niektórzy wyjeżdżają sami, a następnie przesyłają rodzinie środki na utrzymanie. Inni wyjeżdżają z kraju całymi rodzinami, decydując się na diametralną zmianę swojego życia. To, czy zechcą powrócić, w dużej mierze zależeć będzie od tego, czy powiodło im się w nowym miejscu, albo czy zaszły zmiany w poprzednim miejscu zamieszkania, które zachęcą do powrotu.

Agnieszka Banasik (Zielona Linia)

zielona_linia