konkurs powstanie

Ruszył Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”, zorganizowany przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Prywatną Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych we Włocławku.

Celem konkursu jest upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz popularyzacja tego zrywu narodowego za pośrednictwem wypowiedzi plastycznej z zakresu grafiki i malarstwa we wszystkich rodzajach i technikach malarskich i graficznych.

Patronat honorowy nad imprezą objął Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Konkurs obejmuje uczniów w 2 kategoriach wiekowych: 12-15 lat oraz 16-20 lat. Uczniowie nadsyłają indywidualnie lub poprzez szkołę swoje prace (maksymalnie 2) w formacie nie przekraczającym 50 x 70 cm. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela komisarz Wojciech Jaranowski: tel.603090888, mail: wjaran@wp.pl lub sekretarz Jarosław Umiński – mail: possp@possp.pl.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 czerwca 2013

wordRegulamin Konkursu

wordKarta zgłoszeniowa

 Więcej informacji na stronie :www.possp.pl