Miasto Komotini w północnej Grecji otrzymało specjalne wyróżnienie w konkursie Access City Award 2021 za swoje wysiłki na rzecz zapewnienia równego dostępu do życia w mieście dla osób z niepełnosprawnościami.

Access City Award to prestiżowa nagroda przyznawana od 2010 roku przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Niepełnosprawności (European Disability Forum) i Europejską Platformę Osób Starszych (AGE Platform Europe). W konkursie wyróżniane są europejskie miasta, które są najbardziej przyjazne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, gwarantują równy dostęp do praw podstawowych, poprawiają jakość życia mieszkańców i zapewniają wszystkim – niezależnie od wieku, mobilności i umiejętności – równy dostęp do wszystkich zasobów i atrakcji miejskich. To nagroda za wysiłki podejmowane przez miasta, po to, aby stawały się bardziej dostępne i za promocję równego dostęp do miejskiego życia dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia władzom lokalnym promowanie i dzielenie się najlepszymi praktykami.

O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie miasta krajów Unii Europejskiej z liczbą mieszkańców powyżej 50 tysięcy. Jury, składające się z ekspertów oraz przedstawicieli organizatorów, wybiera laureatów. Bierze ono pod uwagę wpływ inicjatyw na codzienne życie osób z niepełnosprawnościami oraz miasta jako całości, jakość i trwałość osiągniętych wyników, a także aktywne zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami i reprezentujących je organizacji w planowanie, realizację i utrzymanie polityki miasta na rzecz dostępności.

Greckie miasto oferuje obecnie 20 km dostępnych tras i 47 dostępnych placów zabaw. Natomiast 90 procent szkół podjęło działania mające na celu poprawę dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.


Grecja staje się coraz to większym przykładem dobrych praktyk. Niedawno pisaliśmy o dostosowaniach wdrożonych na Akropolu w Atenach, które niwelują bariery architektoniczne.

Wspomniana nagroda Access City Award jest przyznawana miastu, które wyraźnie poprawiło dostępność w podstawowych aspektach życia w mieście i ma konkretne plany dalszych ulepszeń. Jönköping, na południu Szwecji, został laureatem 11. edycji Access City Award podczas internetowej ceremonii 1 grudnia. Miasto Bremerhaven w Niemczech i miasto Gdynia w Polsce są zdobywcami drugiego i trzeciego miejsca. Poznań w Polsce otrzymał specjalne wyróżnienie za dostępność usług publicznych w okresie pandemii koronawirusa. Oprócz Komotini, Florencja we Włoszech również otrzymała specjalne wyróżnienie.

Nie ulega wątpliwości, że osoby z niepełnosprawnościami stają się bardziej aktywnymi uczestnikami życia społecznego i kulturowego. W związku z tym propagowania dobrych praktyk, które mają na celu niwelowanie różnorodnych barier odgrywa ogromne znaczenie w współczesnej rzeczywistości.