Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że grecka gospodarka wzrośnie o 3,8 procent w 2021 roku pomimo trwającej pandemii koronawirusa (Covid-19). Najnowsza edycja raportu MFW World Economic Outlook przewiduje, że wzrost PKB w Grecji osiągnie 6,9 ​​procent w ostatnim kwartale 2021 roku. Ponadto MFW przewiduje, że na 2022 r. roczna stopa wzrostu PKB Grecji wyniesie 5 proc.

Przypomina się, że kryzys koronawirusa poważnie wpłynął na gospodarkę Grecji w 2020 roku, kiedy recesja osiągnęła 8,2 proc. Najnowsze dane MFW są nieco niższe niż jego poprzednia prognoza dla Grecji, ogłoszona jesienią ubiegłego roku.

Fundusz przewidywał, że PKB Grecji wzrośnie o 4,1 procent w 2021 roku. Według MFW wpływ pandemii na PKB Grecji jest łagodniejszy w porównaniu z innymi krajami UE. Dane funduszu za 2021 r. wskazują, że kraje strefy euro odnotują wzrost PKB o 4,4, w porównaniu z 5,2% przewidywanym wzrostem pod koniec 2020 r. Przewiduje się, że globalny wzrost wyniesie 6% w 2021 r., A spowolni do 4,4% w 2022 r.

Źródło: ΑΠΕ-ΜΠΕ