Od 16 października na wszystkich stacjach Metra oraz ISAP (linie 1, 2 i 3) można składać wniosek, wraz z danymi i wymaganymi dokumentami, o wydanie osobistych e-kart, które będą rozsyłane pocztą grecką na wskazane adresy zamieszkania bądź pracy.

Kolejnym etapem będzie możliwość doładowywania e-kart w każdym czynnym biletomacie bądź w kasach.

Dane do wniosku, które muszą znaleźć się w dokumentach składanych w kasach metra muszą zawierać:

  1. Jedno, aktualne zdjęcie do dowodu lub paszportu (w Grecji czarno-białe)
  2. Kopię wydania numeru ubezpieczenia AMKA
  3. Kopię kuponu na miesiąc Październik 2017 bądź poprzedniego miesiąca (ale 2017 roku).
  4. Wydruk wniosku, który można znaleźć na stronie spółki OASA (www.athenacard.gr)

Na zewnątrz koperty z dokumentach należy umieścić imię i nazwisko oraz adres zamieszkania bądź miejsca pracy, potrzebne do personalizacji karty (ulica, numer, miasto, kod pocztowy)

Opr. Karolina Swat