Zapraszamy do przeczytania listu z życzeniami skierowanymi przez Sekretarza Stanu w MSZ Sz. Szynkowskiego vel Sęk do Polonii i Polaków poza granicami kraju z okazji polonijnego Święta.

Życzenia MSSvS Dzień Polonii