Poczta Grecka (ELTA) deklaruje poparcie dla różnorodności i akceptację dla równych praw, w integracyjnym i sprawiedliwym społeczeństwie poprzez wydanie specjalnego znaczka „LGBTQI + We support you”.

Znaczek mimo niewielkich rozmiarów okazał się nośnikiem kultury i ważnym środkiem rozpowszechniania nowoczesnych przekazów społecznych.

W tym kontekście ELTA aktywnie uczestniczy w wysiłkach na rzecz wyeliminowania dyskryminacji wobec osób LGBTQI+. Tym samym chcąc przyczynić się do widoczność społeczności i podkreślanie wyzwań, przed którymi stoi.

Edycja specjalna „LGBTQI + We support you” zawiera 4 znaczkami, które będą dostępny za 4 euro i ukaże się w czwartek 10 czerwca.

Znaczki są dostępne w sklepie internetowym Poczty Greckiej oraz w Sklepach Pocztowych Sieci.