Już po raz siódmy Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi we współpracy z KAUS Urbino zaprasza studentów, artystów i miłośników sztuki do udziału w Letnich Międzynarodowych Kursach Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA.
Sześć poprzednich edycji przyciągnęło do Łodzi artystów z ponad 40 krajów świata. Tak jak do tej pory, oferta kursów adresowana jest zarówno do osób początkujących, jak i do doświadczonych artystów, w szczególności zaś do studentów i młodych naukowców. W programie PATA 2019 znalazły się kursy poświęcone technikom grafiki artystycznej (druk wypukły, wklęsły oraz płaski, m.in.: linoryt, akwaforta, akwatinta, litografia, sitodruk), oraz kursy tkaniny (eksperymentalna tkanina artystyczna na pograniczu sztuki i designu, druk na tkaninie).

Nie zabraknie także działań na pograniczu rzeźby, instalacji przestrzennej czy też obiektu książkowego. Szansą na eksperymenty artystyczne w tych obszarach będą z pewnością zajęcia zatytułowane „Matryca + Odbitka = instalacja/obiekt książkowy”, które poprowadzi prof. Dariusz Kaca.

Tradycyjnie, jako dopełnienie oferty dydaktycznej, program kursów PATA przewiduje także kursy interdyscyplinarne: kurs projektowania graficznego, kurs komiksu i preprodukcji gier oraz filmów a także kurs papieru ręcznie czerpanego. Gościem specjalnym tegorocznej edycji kursów PATA będzie prof. Marilene Oliver z kanadyjskiego University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, która podczas sierpniowej części kursów poprowadzi warsztaty zatytułowane „Grafika artystyczna w trzecim i czwartym wymiarze”. Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoje doświadczenia z drukiem, tworząc oparte na tej technice trójwymiarowe obiekty oraz łączyć druk z mediami 4D (np. filmem, video, animacją).

Obie sesje kursów — lipcowa i sierpniowa — to czas niezwykle intensywnej pracy. W ciągu dwóch tygodni uczestnicy zrealizują aż 90 godzin warsztatowych (3 pkt ECTS). Zajęcia odbywać będą się w przestrzeniach znakomicie wyposażonych uczelnianych pracowni i pod okiem profesjonalnych artystów, wybitnych wykładowców łódzkiej ASP. Każdy z uczestników będzie mógł zaprezentować finalny efekt swojej pracy podczas przygotowanej na koniec kursu wystawy.

Szczegółowy program kursów na stronach www.patanetwork.org i Facebook: Summer-Courses-PATA. Kontakt drogą mailową na adres: pata@patanetwork.org .

PATA 2019 program i regulamin

Wasza opinia