kreta 0

W dniu 20 sierpnia 2012 o godzinie 20:30 w Galerii Chrysostomos w Chania na Krecie odbyło się otwarcie wystawy „Laureaci Trennale Polskiego Rysunku Współczesnego” ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie z udziałem Jego Ekscelencji Macieja Krycha Ambasadora RP w Grecji.

Muzeum Kresów w Lubaczowie jest organizatorem konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego kierowanego do profesjonalnych artystów tworzących w technice rysunkowej.
Licząca ok. 1000 rysunków lubaczowska kolekcja prezentowana była w wielu galeriach w Polsce, a od 2011 również rozpoczęła swoją artystyczną podróż po Europie. W grudniu 2011 prace rysunkowe laureatów Trennale Polskiego Rysunku Współczesnego prezentowane były w ramach programu kulturalnego polskiej prezentacji w Unii Europejskiej w galerii Hellenic American Union w Atenach pod honorowym patronatem Michała Klingera Ambasadora RP w Atenach. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem w środowiskach twórczych w Grecji, a dzięki udziałowi w niej prac czterdziestu współczesnych artystów polskich stała się znakomitym ambasadorem polskiej sztuki współczesnej. Prezentacja wystawy została szeroko komentowana w mediach greckich tak o zasięgu lokalnym jak i ponadregionalnym.

W 2012 Muzeum Kresów z Lubaczowie prezentuje wystawę Trennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Chania na Krecie w ramach programu artystycznego ChaniaArt 2012. Organizacja tej wystawy była możliwa dzięki pomocy Ambasady Polskiej w Atenach, a szczególnie Pani Justyny Słowik attache ds. kultury jak również Justyny Karapidakis, historyka sztuki z Aten, która od 2006 współpracuje z Muzeum Kresów w Lubaczowie w wielu projektach kulturalnych, a od 2008 roku bierze udział w jury konkursu.

W dniu 20 sierpnia 2012 o godzinie 20:30 w Galerii Chrysostomos ul. Halidon w Chanii, drugim co do wielkości mieście Krety odbył się wernisaż wystawy „Laureaci Trennale Polskiego Rysunku Współczesnego” /40 prac/ ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. W otwarciu wystawy udział wzięli: Maciej Krych Ambasador RP w Atenach z małżonką, Justyny Słowik attache ds. kultury Ambasady Polskiej w Atenach, Ewa Skandali z Konsulatu w Heraklionie jak również Anna Laudańska Przewodnicząca Związku Polaków na Krecie
Muzeum Kresów w Lubaczowie reprezentował Stanisław Piotr Makara dyrektor Muzeum Kresów i kurator konkursu oraz Barbara Woch zastępca dyrektora, odpowiedzialna za stronę logistyczną organizacji wystawy

W wernisażu udział wzięli ze strony greckiej Gregory Archondakis, Prefekt regionu Chania, Manolis Skoulakis burmistrz miasta Chania, jak również JoanisN. Archondakis dyrektor festiwalu Chania Art 2012 oraz Luiza Karapidakis kurator wystawy. Nie zawiodła również publiczność, wśród której nie zabrakło przedstawicieli miejscowej Polonii jak i greckich artystów i miłośników sztuki współczesnej.
Wystawa w Chania jest doskonałą promocją polskiej sztuki współczesnej poza zagranicami kraju jak również Muzeum Kresów w Lubaczowie jako elementu pejzażu kulturowego Podkarpacia.

kreta 8 kreta 6

kreta 4

kreta 2 kreta 7 kreta 5

Autor zdjęć: Andreas Markakis

con info Muzeum Kresów w Lubaczowie
www.muzeumkresow.eu