komputer_1

Od 28 marca do 15 kwietnia 2011 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Atenach, organizuje kursy komputerowe dla mieszkańców w wieku powyżej 55 lat, w wyposażonych pracowniach komputerowych dostępnych w Atenach przy ulicy Favierou 5 i Mayer / Φαβιέρου 5 και Μάγερ

Celem programu jest danie szansy dla obywateli, którzy czują się wykluczeni z nowych technologii, ze względu na wiek, w celu opracowania odpowiednich umiejętności w zakresie podstawowego korzystania z komputera o bardzo niskich kosztach.

con_info Informacje i zapisy:

Pani Sophie Giannakopoulou, tel.: 210 5221047, 210 5221177