depresja

Szok spowodowała analiza i wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców na temat wpływu kryzysu gospodarczego w greckim społeczeństwie. Ubóstwo i bezrobocie prowadzi coraz więcej ludzi do niekontrolowanych sytuacji, zwiększając liczbę samobójstw, stanów depresji oraz agresji i przemocy.

Zaburzenia psychiczne, zjawiska depresji, wzrost wizyt w klinikach psychiatrycznych, samobójstwa, rozwody, zabójstwa, agresje i przemoc to tylko niektóre z konsekwencji obecnego kryzysu gospodarczego, które tworzą chaotyczny obraz rozpadu spójności społecznej w Grecji.

Jak wyjaśnia pan Orestis Yiotakis, kierownik badań i dyrektor Kliniki Psychiatrycznej Wojskowego Szpitala „stopa bezrobocia okazała się mieć bezpośredni związek z liczbą zabójstw (16%), ale i z liczbą rozwodów (20%)”. Analiza danych wykazała bezpośrednią zależność między stopą bezrobocia i wizytami w przychodniach szpitali. Dokładniej, 40% wizyt osób w szpitalach publicznych jest udowodniona fluktuacją bezrobocia w naszym kraju.

Jednocześnie badania naukowców z University of Cambridge na temat wpływu kryzysu gospodarczego na zdrowie Greków, które zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie medycznym „The Lancet”, wykazały drastyczny wzrost liczby samobójstw – o 25 % w 2010, w porównaniu z 2009 r. Z kolei w pierwszym półroczu tego roku samobójstw popełniono aż o 40% więcej niż rok temu w tym samym okresie.