Uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach wzięli czynny udział w Konkursie Recytatorskim „Słowem-Polska”, organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP pod patronatem Pierwszej Damy RP.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. Miał on na celu zainteresowanie uczniów polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą.

Utwory poetyckie w formie nagrań wideo zostały zaprezentowane przez dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat i 14-19 lat.

Sześciu uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach zostało nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami z podpisem Pierwszej Damy RP.

Praca i trud zostały nagrodzone! Gratuluję!

Monika Gano
Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach