foto-konkurs2

W ramach obchodów 20-lecia istnienia Ośrodka Badań nad Migracjami UW, Ośrodek wraz z Senatem RP organizują konkurs fotograficzny pt. „Polak-emigrant”.

W XXI wieku zwiększyła się liczba polskich emigrantów żyjących poza granicami kraju i wzrosła ich różnorodność pod względem ważnych charakterystyk, typu migracji, stosunku do kultury goszczących ich państw i relacji z mieszkającymi tam ludźmi. Polacy i polska kultura zaczęły być widoczne w wyjątkowej skali i w rozmaitych kontekstach. Zjawisko to warto uchwycić i uwiecznić.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają konkurs fotograficzny, którego celem jest zgromadzenie zdjęć ukazujących różne aspekty życia i pracy Polaków mieszkających za granicą. Rezultatem konkursu będzie swoisty portret polskich migrantów: ich codziennych doświadczeń i odświętnych chwil, różnych postaw i zachowań, istotnych miejsc, sytuacji, spraw i problemów. Konkursowe zdjęcia powinny dotyczyć doświadczeń emigracyjnych Polaków i rozmaitych, w tym kulturowych, przejawów ich obecności poza Polską. Obiektem zdjęć mogą być zarówno Polacy mieszkający poza krajem, jak i różne kulturowe oblicza polskości na emigracji.

Na konkurs można przysyłać zdjęcia zrobione nie wcześniej niż w 2000 r., ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć najnowszych, wykonanych specjalnie na potrzeby konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie tryptyku, czyli zestawu zawierającego trzy powiązane ze sobą zdjęcia, wraz z tytułem i opisem. Szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszeń opisane są w Regulaminie konkursu.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne. Ze zwycięskich oraz wyróżnionych prac stworzona będzie stacjonarna wystawa, która zostanie zaprezentowana w Senacie RP i na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przekazana Muzeum Emigracji w Gdyni. Zdjęcia będą prezentowane także w ramach specjalnej wirtualnej galerii.

Prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdą m.in.: wybitny fotograf Pan Chris Niedenthal, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Pan Senator Andrzej Person, fotograf Pan Leszek Fidusiewicz, jak również przedstawiciele Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin nadsyłania prac – do 14 października 2013 r. (włącznie)

 Szczegółowe zasady organizacji konkursu są zawarte w Regulaminie 

oraz na stronach OBM UW i Senatu RP:

www.migracje.uw.edu.pl
www.senat.gov.pl