tlumacze

Młodym tłumaczom nie łatwo wejść na rynek translatorski. Szansą na wybicie się jest udział w konkursach, gdzie mogą oni pokazać swoje umiejętności w tłumaczeniu tekstów.

Jak zostać docenionym w branży translatorskiej? Z pewnością warto już na studiach weryfikować swoją wiedzę podręcznikową i poradnikową poprzez poszukiwanie nowych źródeł doświadczenia zawodowego. Jest to doceniane również przez przyszłych pracodawców.

Juvenes Translatores – Młodzi Tłumacze
Komisja Europejska co roku przygotowuje konkurs Juvenes Translatores (Młodzi Tłumacze), w którym udział biorą setki przyszłych tłumaczy w wieku 17 lat z całej Unii Europejskiej. Rolą konkursu jest bliższe poznanie zawodu, co ma ułatwić podjęcie takiej, a nie innej ścieżki zawodowej. Na rynku można odnaleźć też wiele konkursów tłumaczeń literackich, natomiast mają one mniejszą wartość w kontekście doświadczeń zawodowych i poszerzania kompetencji tłumaczy.

Konkurs „Tłumacze na Start” – tłumaczenie tekstów w praktyce
W październiku 2013 roku agencja translatorska Skrivanek organizuje konkurs „Tłumacze na Start” dla studentów kierunków lingwistycznych i filologicznych. Jest on nastawiony przede wszystkim na praktyczną wartość – adepci zawodu będą się zmagać z prawdziwymi tekstami z różnych dziedzin biznesu (marketing, prawo, ekonomia). Konkurs składa się z dwóch etapów i obejmuje tłumaczenia z języka angielskiego na polski. Na podstawie wyników pierwszego etapu Uczelnia typuje 4-5 najlepszych osób, które zostaną zaproszone do drugiego etapu, (który odbywa się w warszawskiej siedzibie Skrivanka).

TwojaEuropa.pl objęła patronatem medialnym organizowany konkurs.

Jakie zadania czekają na uczestników konkursu?
Zadaniem będzie wykonanie tłumaczenia 1 strony tekstu o tematyce biznesowej z języka angielskiego na język polski bez dostępu do słowników, Internetu itp.. Celem jest wyłonienie najlepszych kandydatów, którzy są w stanie tłumaczyć teksty opierając się tylko na swojej wiedzy. Na najlepszych czekają praktyki zawodowe w Skrivanku z otwartą drogą do nawiązania długofalowej współpracy, specjalistyczny kurs dla tłumaczy ustnych w ADT – Akademii Dobrego Tłumacza i możliwość zdobycia profesjonalnego certyfikatu językowego w British Council, który przyjął tytuł Patrona Honorowego Konkursu.

Do współpracy przy organizacji konkursu do tej pory zgłosiło się pięć uczelni z województwa mazowieckiego: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wszechnica Polska, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera w Wołominie i Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Do konkursu mogą przystąpić studenci tych uczelni, studiujący na kierunkach lingwistycznych związanych z językiem angielskim. Osoby z innych uczelni, które chcą wziąć udział w konkursie są proszone o kontakt z organizatorem.

Konkurs wspiera także Polsko-Brytyjska Izba Handlowa i dwie organizacje studenckie: AEGEE Warszawa i AIESEC Polska.

Zgłoszenia do konkursu uczelnie przyjmują do 25 października. Drugi etap i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 listopada 2013 roku.

„Rok rocznie liczba zgłoszeń studentów chętnych na praktyki tłumaczeniowe w naszej firmie przekracza 400. Oznacza to, że częściej niż codziennie ktoś podejmuje decyzję, że chce zostać tłumaczem. Dzięki praktykom, młody tłumacz ma okazję wyspecjalizować się w tekstach z różnych dziedzin. Praktyki skutkują nabraniem wprawy w wykonywaniu usług tłumaczeniowych jak również w poruszaniu się po samym rynku. Po zakończeniu praktyki student zyskuje bezcenne doświadczenie, satysfakcję i możliwość realizowania swoich planów, natomiast organizator praktyk – kolejnego podwykonawcę lub pracownika.” – wyjaśnia Magdalena Pluta, odpowiadająca za rekrutację w agencji Skrivanek – organizatora konkursu.

„Zależy nam, żeby uzupełnić wiedzę akademicką, którą studenci zdobywają w trakcie studiów, realną możliwością wejścia na rynek i rozpoczęcia pierwszych aktywności zawodowych. Organizowany przez nas konkurs pomaga w zdobyciu bezcennego doświadczenia, ale oferujemy też poszerzenie kompetencji, dzięki szkoleniu w ADT i ogromnemu wsparciu ze strony British Council. Zdecydowanie można powiedzieć, że zwycięzcy będą mieli ułatwiony start na rynku pracy.” – dodaje Agnieszka Garbolińska, Koordynator Konkursu.

Zaangażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy i aktywne poszukiwanie praktyk zawodowych, jak i ciągłe poszerzanie kompetencji mogą się okazać bardzo ważnymi argumentami przemawiającymi za zatrudnieniem danego kandydata. Dlatego każdy, kto chce zostać tłumaczem powinien bacznie obserwować ruch na rynku i w miarę możliwości starać się brać udział w różnych inicjatywach, które pozwolą wyróżnić się na tle konkurentów.

logo twoja europa