Narodowy System Świadczeń Zdrowotnych (EOPYY) ogłosił zniesienie książeczek zdrowia.

Jak podaje w komunikacie EOPYY książeczka zdrowia osób ubezpieczonych, emerytów i członków ich rodzin została zniesiona zgodnie z art. 67 ustawy 4603 / 2019 (Dziennik Urzędowy 48 / Α / 14-3-2019).

Identyfikacja ubezpieczonego podczas przyjęcia do placówki opieki zdrowotnej, tj. do szpitala publicznego, prywatnej kliniki, ośrodka diagnostyki i rehabilitacji odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport itp.)

Wasza opinia