adwokat

Studenci EWSPiA mając świadomość istnienia wielkości problemu natury prawnej, z jakim na co dzień boryka sie nasza polonia przebywająca poza granicami kraju, postanowili wyjść na przeciw potrzeb i umożliwić skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych wszystkim tym którzy takiej pomocy potrzebują.

Jednym z podstawowych celów Kliniki Prawa jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego. Studenci EWSPiA udzielający tych porad nie pobierają ŻADNYCH opłat, W ten sposób zarówno spełnia sie niezmiernie ważna misje społeczna, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Studenci maja możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wśród przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie naruszania praw człowieka.

Drugim ważnym celem jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyka stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teoria. Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny. Polegający na wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i okoliczności sprawy, jak również na wskazaniu możliwych dróg postępowania w sprawie oraz ewentualnym sporządzeniu pism procesowych.

Gwarancja rzetelności i profesjonalności oferowanej pomocy jest to ,iż prowadzone przez studentów sprawy są każdorazowo konsultowane z kadrą naukową pracującą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedziba w Warszawie. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Jak również z zaprzyjaźnionymi, współpracującymi z Kliniką doświadczonymi, dobrymi prawnikami greckimi.


con_info Nie udzielamy porad telefonicznie, listownie ani drogą mailową!
Osoby chcące uzyskać poradę prawną proszone są o przyniesienie na umówione spotkanie kopii pełnej dokumentacji sprawy.

Przy okazji pisania tego krótkiego artykułu o naszej misji i działalności chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc i współpracę, jakiej udzielili nam nasi kochani księża Jezuici z polskiej parafii w Atenach.

Mamy nadzieję, iż nasza działalność przyniesie niezmierne korzyści naszemu polonijnemu środowisku nie tylko tu w Atenach, ale i na terenie całej Grecji.

Pomoże lepiej zrozumieć problemy innych, mieszkających tu na emigracji, członków naszego społeczeństwa……

Autor: Joanna Przepiórka

Uwaga: Klinika Prawna działała w ramach Praktyk studenckich do końca 2012 roku