Budynek, w którym mieści się Muzeum Archeologiczne w Argostoli na greckiej wyspie Kefalonia, wkrótce zostanie poddany rekonstrukcji, ogłosiło niedawno greckie Ministerstwo Kultury.

Muzeum zaprzestało działalność 2014 roku po tym, jak doszło na jego terenie do rozległych zniszczeń w wyniku silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło wyspę.

Ogłoszenie ministerstwa pojawiło się po zatwierdzeniu wstępnego studium architektonicznego przebudowy i eksploatacji budynku. Uwzględniono obecny stan budynku, a także greckie ramy prawne i wymogi nowoczesnych muzeów.

„To bardzo smutne, że wyspa o tak znaczącym dziedzictwie kulturowym nie ma muzeum. Ministerstwo zamierza przeprowadzić jego odbudowę zgodnie z nowoczesnymi wymogami i specyfikacją” – powiedziała minister kultury, Lina Mendoni.

Jedną z głównych części planu odbudowy, zatwierdzoną przez Radę Muzealną ministerstwa, jest rozbudowa powierzchni wewnętrznych muzeum.

Zaprojektowane przez miejscowego architekta, Patroklosa Karantinosa w latach 60., Muzeum Archeologiczne Argostoli było siedzibą stałych wystaw, laboratoriów konserwatorskich, urzędów administracyjnych i magazynów ze znaleziskami archeologicznymi.