Przedszkole BAJKA

 Przedszkola / Posted 6 miesięcy ago

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat mieszkających w Atenach, otwarte jest w godzinach od 7.00 do 17.00. Przedszkole realizuje podstawę programową MEN oraz kładzie szczególny nacisk na znajomość języka greckiego.

Program dydaktyczny i szeroki wachlarz zajęć dodatkowych zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań każdego dziecka.

Serdecznie zapraszamy

Contact details

ARISTOMENOYS 90, ATHENS ,10446  Show Phone Number alinasulowska183@gmail.com