Obowiązek posiadania karty KEK rozpoczyna się dokładnie po upływie roku od daty pierwszej rejestracji samochodu.

Na przykład:

Zakładając, że data pierwszej rejestracji samochodu jest 23/10/2008 następnie samochód musi zostać wyposażony w pierwszą kartę KEK ( Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) w dniu 23/10/2009.

W przypadku, jeśli KEK nie jest ważny przedłużenie terminu do przeprowadzenia kontroli jest jeden tydzień, jak w KTEO. Od tego czasu odnowienie ważności karty musi być przeprowadzane, co roku.

Nie posiadanie ważnej karty jest karalne grzywną w wysokości około 200€.