Premier rządu greckiego Alexis Tsipras zapowiedział, że w połowie grudnia zostanie wypłacona świąteczna zapomoga wszystkim bezrobotnym, rodzinom, emerytom i rencistom, którzy spełniają określone kryteria.

Składanie wniosków odbędzie się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.koinonikomerisma.gr  i www.gsis.gr , za pomocą kodów Taxisnet. Wniosek o zapomogę może złożyć osoba, która usługowo robiła dla was zeznanie podatkowe lub ktokolwiek inny, kto dysponuje waszymi kodami i zna wystarczająco język grecki.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY
TEL; 699 533 1911,
694 477 9146,
697 692 4552

W szczególności kryteria dochodowe odnoszą się do jednoosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających 9000 euro i w rodzinie wieloosobowej do 18.000 euro. Dochód 9000 będący granicą wypłaty zapomogi, będzie zwiększany o 50% na każdą osobę dorosłą w gospodarstwie domowym i o 25% na każde dziecko.

Ponadto wartość nieruchomości w rodzinie nie może przekraczać 180.000 euro.

Rodziny z dwójką dzieci
arrow z dochodem mniejszym od 6000 euro rocznie otrzyma 900 euro,
arrow z dochodem od 6000 do 12000 euro otrzyma 700 euro,
arrow z dochodem od 12000 do 18000 euro otrzyma 500 euro.

Rodziny bez dzieci
arrow z dochodem do 4500 euro otrzyma 675 euro,
arrow z dochodami od 4500 do 9000 euro otrzyma 525 euro
arrow z dochodami od 9000 do 13500 euro otrzyma 375 euro.

Rodziny jednoosobowe
arrow z rocznym dochodem do 3000 euro otrzyma 450 euro
arrow z dochodami od 3000 do 9000 euro otrzyma 250 euro.

Ponadto wszystkim emerytom zostaną zwrócone bezprawnie potrącone kwoty w okresie od czerwca 2012 r. do czerwca 2016 r. w wysokości uzależnionej od wysokości pobieranej renty – emerytury.

Aneta Mazur-Cichocka