„Flaga Rzeczypospolitej Polskiej może być eksponowana każdego dnia przez wszystkich obywateli, instytucje oraz organizacje” – czytamy w biuletynie Biura Bezpieczeństwa Narodowego „Duma i szacunek”. Nie oznacza to jednak, że możemy pozwolić sobie na pełną dowolność.

Jaka? Może biało – czerwona z orłem?

Flaga państwowa jest biało – czerwona,  mogą jej używać zarówno władze i instytucje państwowe, jak również obywatele i instytucje prywatne. Flaga państwowa z godłem jest również banderą wojenną. Tak więc flaga z herbem Polski mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa i misje (także wojskowe) za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów, lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą.

Jeśli już wiemy, jaką flagę zawiesić, to ważne jest – gdzie. I tu uwaga, zwykły obywatel nie może wywiesić flagi na dachu, to miejsce jest zarezerwowane dla urzędów rządowych – np. urzędów wojewódzkich. Przede wszystkim miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe (nieujmujące jej godności) i zapewniające jej odpowiednią widoczność – zarówno w dzień, jak i w nocy. Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.

Gdy flaga wisi poziomo – biały pas jest zawsze u góry. A co, gdy będzie pionowo? Wtedy zasadą jest, że biały pas musi być po lewej stronie dla patrzącego od frontu. Jeśli jest na maszcie, pas biały będzie zawsze przy maszcie.

Zasady używania polskiej flagi

* Polska flaga ma proporcje 5:8.
* Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
* Weksylia mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone (najczęściej występującymi weksyliami są flagi, flagi stolikowe, bannery, bandery, sztandary, chorągiewki samochodowe i proporczyki).
* Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
* W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
* Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
* W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
* Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
* Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
* Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
* Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
* Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
* Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
* Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

Jak prawidłowo składać flagę

Jako, że flaga ma szczególną rangę i symboliczny wymiar, nie można jej składać jak zwyczajny płat materiału. Z drzewca lub masztu powinny zdejmować ją dwie osoby. Rozpościerają one flagę poziomo, a następnie odwracają tak, by odwrotna strona znalazła się na wierzchu.

Potem należy złożyć czerwoną 1/3 część flagi. W kolejnym kroku składa się białą 1/3 część. Tak złożona flaga posiada cały wierzch w kolorze białym.

Osoba stojąca po lewej stronie trzyma czołowy skraj flagi, a osoba po prawej składa płat siedem razy tak, by zagięcia były w kształcie trójkąta.

Jak ustalić pierwszeństwo flag?

  • Gdy są dwie, to flagę polską należy wywiesić po lewej stronie, patrząc w kierunku budynku. Muszą być tej samej wielkości, a maszty tej samej wysokości.
  • Gdy są trzy, to najważniejsza jest ta w środku i to ona jest biało-czerwona. Druga co do ważności jest po lewej stronie.
  • Przy czterech najważniejsza jest skrajna prawa.W przypadku pięciu – flaga Polski powinna znajdować się w środku.
  • Gdy jest sześć lub więcej, flaga Polski powinna zajmować miejsca po prawej i lewej stronie (obydwa krańce).

Więcej szczegółów na BBN