Iwona Paulewicz

Urodziła się w Gdańsku, w 1970 roku.
Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w roku 1995 pod kierunkiem profesora Lecha Wolskiego. Aneks do dyplomu z ceramiki na gdańskiej ASP w pracowni prof. Henryka Luli. Dyplom z wyróżnieniem. Jej praca magisterska „Jerzy Zabłocki – Życie i Twórczość” opublikowana została w „Roczniku Sopockim 1998/1999″.

Po studiach asystentka w pracowni malarskiej prof. Lecha Wolskiego, Wydział Sztuk Pięknych UMK, Toruń, następnie studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Atenach (malarstwo, pracownia prof. Dimitrisa Mitarasa). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie i Rządu Greckiego, Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Atenach, malarstwo i ikona oraz Greckiej Fundacji Stypendiów, Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Atenach (malarstwo) i Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (język grecki). Nauczyciel malarstwa w szkołach średnich w Grecji. Autorka książek artystycznych. Jej prace znajdują się w Muzeum Narodowym w Gdańsku (Odział Sztuki Współczesnej), w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi i w kolekcjach prywatnych.