fot. AMNA

Taksówkarze, hydraulicy i elektrycy będą podobno pierwszymi zawodami, które zostaną zbadane przez Niezależny Urząd Dochodów Publicznych (AADE), aby sprawdzić, czy ich deklarowane dochody i wydatki odpowiadają ich stylowi życia.

Osoby z powyższych kategorii, które zadeklarują wydatki co najmniej dwukrotnie wyższe niż ich dochody, zostaną poddane kontroli.

Według źródeł, w Ministerstwie Gospodarki Narodowej i Finansów, kontrola krzyżowa osób deklarujących szczególnie niskie dochody zostanie przeprowadzona według sektorów, z naciskiem na freelancerów i samozatrudnionych, którzy deklarują dochody do 10 000 euro.

opr. Krzysztof Drobiński