„Elektroniczna teczka” nieruchomości, mająca ułatwić transakcje na rynku nieruchomości, ma zostać uruchomiona jesienią tego roku.

Procedura transakcji dotyczących nieruchomości jest radykalnie zmieniana, a właściciele i nabywcy potrzebują zaledwie kilku minut na sfinalizowanie przeniesienia własności, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek dokumentów, zaświadczeń itp. z różnych agencji.

Dzieje się tak dzięki nowej platformie internetowej, która jest tworzona na państwowym portalu gov.gr.

Według danych, na 142 tys. transakcji dotyczących nieruchomości, które były zrealizowane w 2019 r., zajęło to ponad 300 tys. wizyt w urzędach skarbowych w całym kraju, nie licząc godzin spędzonych w księgach wieczystych, biurach katastralnych, służbach leśnych itp.

Po znaczącym postępie osiągniętym dzięki deklaracjom internetowym w zakresie podatku od przeniesienia własności nieruchomości. „Elektroniczna Kartoteka Nieruchomości” od tej jesieni ułatwi życie właścicielom i nabywcom nieruchomości, gdyż odciąży ich od gromadzenia 17 dokumentów, które są aktualnie wymagane do przeniesienia nieruchomości.

Zbiór dokumentów będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną, przez notariusza upoważnionego przez zainteresowane strony.

„Elektroniczna Kartoteka Mienia” ułatwi sporządzanie dokumentów notarialnych, gdyż będzie ona połączona w czasie rzeczywistym z podmiotami państwowymi, takimi jak bazy danych Niezależnego Urzędu Skarbowego, elektroniczny Jednolity Zakład Ubezpieczeń Społecznych (e-EFKA), Izba Techniczna Grecji (TEE) i Grecki Kataster, z których nowa aplikacja internetowa będzie mogła pobierać informacje i dokumenty.

Zainteresowane strony i notariusz sporządzający umowy będą mogli wejść na platformę internetową, przy czym pierwszy z nich posługuje się swoimi nazwami użytkownika i hasłami Taxisnet, a drugi – poświadczeniami z Rejestru Notariuszy. Będą wtedy mogli się nawzajem autoryzować, aby wystawić niezbędne dokumenty online. Notariusze będą mogli również wnioskować o sprostowanie błędów.

Wszystkie dokumenty przesłane i pobrane z różnych agencji państwowych za pośrednictwem platformy internetowej będą traktowane jako dokument oryginalny.