cv

„Jak się odnaleźć w rzeczywistości po powrocie do Polski”

CV
Niewątpliwie podstawową i wymaganą przez pracodawców umiejętnością każdego współczesnego pracownika jest poprawnie napisane CV, które jest taką swoistą wizytówką każdego z nas. Pisma to powinno być zwięzłe, rzeczowe, przejrzyste. Jak podają statystyki, pracodawca na przejrzenie CV poświęca średnio kilkanaście sekund. Dlatego też źle skonstruowane CV z pewnością przyczyni się do obniżenia „notowań” u potencjalnego pracodawcy.

Cechy idealnego CV:
arrowdo CV zawsze dołączamy list motywacyjny chyba, że ogłoszenie mówi inaczej
arrowcałość powinna zawrzeć się maksymalnie na jednej stronie formatu A4
arrowCV powinno zostać wydrukowane na stosunkowo grubym, białym papierze, które umieszczamy w odpowiedniej koszulce
arrowwszelkie podane informacje muszą być podane schludnie i przejrzyście, a najważniejsze z nich można wyróżnić pogrubioną czcionką
arrowdo CV każdorazowo należy dołączyć zdjęcie (np. jak do dowodu osobistego, paszportu i innych tego typu dokumentów), które gdy nie jest na stałe przytwierdzone do kartki jest podpisane imieniem i nazwiskiem.

Niedopuszczalne jest:
arrowzałączanie zdjęć o charakterze nieformalnym
arrowbrak błędów stylistycznych i ortograficznych
arroww CV podaje się tylko i wyłącznie prawdziwe informacje
arrowpodawane adresy e-mail powinny mieć „formalny” charakter np. a.kowalski@cv.pl .Należy unikać podawania adresów typu szalonooki@cv.pl .
arrowCV każdorazowo powinno być przystosowywane do rodzaju pracy i stanowiska o jakie się ubiegamy. Wybieramy te cechy i umiejętności, które najbardziej predysponują nas do wykonywania danej pracy.
Najważniejsze atuty umieszczamy na początku CV, co daje gwarancję, iż zostaną przeczytane.

con_info Adresy stron internetowych z przykładowymi wzorami CV i praktycznymi poradami:
http://www.pracuj.pl/
http://gazetapraca.pl/
http://www.cvtips.pl/

list_motywacyjnyList motywacyjny
List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego, który świadczy o przydatności potencjalnego pracownika na dane stanowisko pracy. To właśnie w tym piśmie prezentujemy swoje zalety i staramy udowodnić pracodawcy dlaczego to nasza kandydatura jest najlepsza. List motywacyjny składa się z trzech części:
– Wstęp- tu należy napisać o jakie stanowisko się ubiegamy i skąd dowiedzieliśmy się o ofercie pracy.
– Rozwinięcie- w tej części należy zaprezentować w sposób możliwie jak najbardziej atrakcyjny naszą kandydaturę i uzasadnić dlaczego to właśnie my powinniśmy dostać tę pracę a nie kto inny. Nie jest wskazane używanie zwyczajowych „oklepanych” sformułowań. W liście motywacyjnym nie porusza się kwestii finansowych.
– Zakończenie- Na końcu zamieszczamy zwrot grzecznościowy, własnoręczny podpis, spis załączników oraz klauzulę o prywatności.

Idealny list motywacyjny:
arrowpowinien zostać napisany dopiero po skończeniu CV
arrowmieści się na jednej białej kartce formatu A4
arrownie powiela informacji zawartych w CV
arrowjest jasny, czytelny, przejrzysty, bez zbędnych dodatków
arroww przypadku kiedy jest odpowiedzią na ogłoszenie, to bezpośrednio odwołuje się do wymagań zamieszczonych w jego treści
arrowzawiera prośbę o rozmowę kwalifikacyjną
arrowposiada na końcu spis załączników

con_info Adresy stron internetowych z przykładowymi wzorami listów motywacyjnych i praktycznymi poradami:
http://www.listmotywacyjny.pl/
http://www.i-praca.pl/
http://praca.gratka.pl/

rozmowa_kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
W momencie kiedy nasze CV i list motywacyjny zostały przygotowane, to następnym krokiem na drodze ku otrzymaniu upragnionej pracy, czy stanowiska jest rozmowa kwalifikacyjna. Dobra prezencja oraz solidne przygotowanie się do tego spotkania to klucze do sukcesu.

Pamiętaj, aby:

 • wziąć ze sobą teczkę z najważniejszymi dokumentami typu CV, list motywacyjny, referencje czy certyfikaty
 • dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, w której staramy się o pracę
 • stawić się punktualnie we wskazanym miejscu i czasie
 • stosownie się ubrać tzn. czysto, schludnie i elegancko. W przypadku mężczyzn powinien to być garnitur (należy unikać czerni), natomiast kobiety powinny założyć garsonkę i spódnicę o odpowiedniej długości lub inny właściwy tego typu spotkaniom ubiór
 • nie przesadzić z nadmiarem perfum
 • nie spożywać alkoholu przed spotkaniem

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • wyraźnie się przedstaw i przywitaj, ale pamiętaj, że to gospodarz jako pierwszy podaje rękę
 • usiądź wygodnie we wskazanym miejscu
 • unikaj nadmiernej gestykulacji i staraj się ograniczyć tzw. tiki nerwowe
 • spróbuj zachowywać się naturalnie i pozwól, aby gospodarz prowadził rozmowę
 • patrz prosto w oczy swojemu rozmówcy
 • słuchaj uważnie i odpowiadaj całymi zdaniami
 • mów szczerze ale jednocześnie z taktem i wyczuciem
 • nie krytykuj swojego byłego szefa lub kolegów z pracy
 • zadawaj pytania, które będą świadczyły o Twoim przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz będą wyrazem zainteresowania wobec rozmówcy
 • na samym końcu rozmowy podziękuj i zapytaj się kiedy dokładnie można spodziewać się wyniku i w jaki sposób zostanie on przekazany

con_info Więcej ciekawych porad i przykładowych pytań zadawanych przez pracodawców znajdziesz na:
http://www.rozmowakwalifikacyjna.pl/
http://gazetapraca.pl/
http://cv.pracanowo.pl/

umiejtnociUmiejętności przydatne w trakcie szukania pracy:
W zależności od etapu na jakim się znajdujemy w trakcie poszukiwania pracy różne umiejętności i zdolności bywają przydatne. Istnieją takie dwa podstawowe etapy:

Przygotowanie się
W tej fazie najważniejszą umiejętnością jest planowanie i organizowanie czasu, która pozwala obrać określoną strategię w poszukiwaniu pracy. To właśnie w tym etapie decydujemy czy podnosimy swoje kwalifikacje, szlifujemy język, a może decydujemy się na spotkanie towarzyskie kosztem zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności. W momencie kiedy ustalimy sobie hierarchię priorytetów, to można przystąpić do poszukiwania pracy. Niezwykle ważna jest umiejętność dotarcia do potencjalnego pracodawcy. Może się to odbywać poprzez ogłoszenia w prasie, radiu czy Internecie jak i z wykorzystaniem sieci znajomości. Ważna jest systematyka i umiejętność radzenia sobie z ewentualnymi niepowodzeniami. Każdy współczesny pracownik musi umieć napisać CV i list motywacyjny. Każdorazowo należy skonfrontować swoje własne cechy charakteru, umiejętności, wady i zalety z stanowiskiem pracy, o które się staramy.

Różne formy realizowanych procedur kwalifikacyjnych
Etap ten wymaga przede wszystkim wykształcenia u osób starających się o prace umiejętności auto prezentacji, odpowiedniego zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy negocjacji warunków przyszłej pracy. W ramach tej fazy niezbędna jest skuteczność w sprawnym komunikowaniu się przy zachowaniu asertywności oraz kontroli emocji. Kolejną ważną sprawą jest przyswajanie za każdym razem aktualnej wiedzy dotyczącej branży  w ramach, której staramy się o pracę.  

con_info Szczegóły na temat najważniejszych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy znajdziesz na:
http://www.bk.pw.edu.pl/
http://gielda.wsh-kielce.edu.pl/

psychozabawyTesty i psychozabawy
Jednym ze sposobów sprawdzenie własnych cech i właściwości psychologicznych, które są przydatne w poszukiwaniu pracy są testy i psychozabawy, które w sposób dostępny i przyjemny dostarczają wiele istotnych informacji osobom starającym się o pracę.

Oto przykładowe linki do stron z przykładowymi testami i psychozabawami:
http://www.hrk.pl/
http://abcpraca.pl/

studenciStudenci
W chwili obecnej perspektywy rozwoju zawodowego studentów są wyjątkowo rozległe w porównaniu z sytuacją jaka miała miejsce jeszcze kilka lat temu. Niski poziom bezrobocia oraz bark konieczności za ZUS powodują, że pracodawcy coraz częściej zatrudniają lub oferują odbycie praktyk studentom. Ponadto wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej niektóre państwa członkowskie zdecydowały otworzyć swoje rynki pracy, co zostało wykorzystane zwłaszcza przez osoby uczące się, znające języki i nie bojące się nowych wyzwań. W gąszczu możliwości i niemalże nieograniczonych perspektyw rozwoju, o których starsze pokolenia mogły tylko marzyć, niezwykle ważnym jest umiejętne poprowadzenie kariery. Dlatego też powstało wiele instytucji, które w sposób profesjonalny zajmują się doradztwem w zakresie planowania rozwoju zawodowego.

con_info Oto kilka przydatnych adresów stron internetowych przeznaczonych dla studentów:
http://www.pracuj.pl/student.html
http://studentnews.pl/

placeNegocjacje płacy
Niewątpliwie jedną z najbardziej kłopotliwych i trudnych kwestii związanych z podjęciem zatrudnienia jest negocjacja płacy. Podpisując umowę o pracę naprzeciw siebie stają 2 strony, których interesy różnią się w sposób zasadniczy. Celem pracownika każdorazowo jest „sprzedanie” siebie i swoich umiejętności za możliwie jak najwyższą cenę. Przy negocjowaniu płacy pamiętaj o:

 • uprzednim dokonaniu analizy płac na lokalnym rynku w interesującej nas branży
 • szczegółowym ustaleniu zakresu obowiązków
 • tym, że to pracodawca powinien zacząć rozmowę na temat warunków finansowych
 • ustaleniu górnego pułapu żądań płacowych, który nie jest absurdalny, a jego zmniejszenie jest akceptowalne
 • konieczności zachowania pewności siebie w negocjacjach
 • tym, że nie powinno się schodzić poniżej minimalnych oczekiwań, gdyż w dłuższej perspektywie może to spowodować frustrację i niezadowolenie
 • aby się zapytać czy pracodawca oferuje możliwości rozwoju i awansu zawodowego
 • że, równie ważne są takie aspekty jak świadczenia socjalne firmy (opieka medyczna, ubezpieczenie) i inne dodatkowe udogodnienia jak własny samochód służbowy itp.

con_info Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na:
http://www.wokolkariery.pl/
http://www.hrc.pl/
http://www.sluchowisko.net/

drabina_Ścieżki rozwoju
Umiejętne zaplanowanie rozwoju kariery jest kwestią problematyczną nie tylko dla młodych ludzi planujących dopiero wejść na rynek pracy. W obecnej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno gospodarczej umiejętność przystosowania się jest warunkiem utrzymania zatrudnienia przez każdego pracownika. Dlatego też niezwykle ważne jest umiejętne określenie własnej ścieżki rozwoju zawodowego wpisującej się w ogólne trędy rozwojowe. Problematyka kształtowania ścieżek rozwoju zawodowego społeczeństwa polskiego bardzo szeroko została ujęta w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, który doradztwo zawodowe tratuje jako jedną z najskuteczniejszych metod kształtowania oblicza rynku pracy.

con_info Więcej szczegółowych informacji o tym jak planować własną ścieżkę rozwoju znajdziesz na:
http://www.hrk.pl/moja_kariera/

Źródło: http://wrota.parseta.pl/

#2a2a2a