Helena Zadrejko

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dyplom z Pedagogiki obroniła z wyróżnieniem w 1969, a 1970 Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Malarz, rysownik, ilustrator (zilustrowała ponad 20. książek w wydawnictwie Smyrniotakis).

Artystka od 33 lat mieszka w Atenach aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym Grecji i Polski. Należy do Związku Attystów Plastyków w Grecji i w Polsce. Zrealizowała 60 wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Słowacji, Bułgarii i Grecji (21) oraz wzięła udział w około 250 wystawach zbiorowych w większości krajów Europy. Uczestniczyła w ponad 100 plenerach, z których 33 zorganizowała sama przy pomocy sponsorów p.t. „Impresje Greckie”.

Była animatorką twórczej grupy ARTHOME w Parikii na Paros (2005-2011). Artyści z wielu krajów korzystali z Arthome w celu wypoczynku, pracy twórczej i wystaw.
Helena Zadrejko została nagrodzona i wyróżniona 20 razy za pracę twórczą i działalność kulturalną. Odznaczona w 1977 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi i w 2002 Złotym Krzyżem Zasługi.

Prace znajdują się w zbiorach 9 polskich muzeów. W wielu instytucjach państwowych i społecznych oraz w kolekcjach prywatnych w większości krajów Europy, w Brazylii, Kanadzie, Turcji i USA.