Pandemia koronawirusa wywołana wiele zmian w rożnych aspektach funkcjonowania ludzi. Dotknęła nie tylko sfery gospodarczej, handlu, turystyki ale także istotnych kwestii edukacyjnych.

Greckie szkoły były zamknięte od kilku tygodni. W dniu dzisiejszym przedszkola i szkoły podstawowe zostały ponownie otwarte po ponad dwóch miesiącach nauki na odległość.

Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników, uczniów oraz innych uczestników procesu edukacyjnego w greckich szkołach, wdrożono specjalne środki, takie jak noszenie masek, kontrolowanie wejść czy częste wietrzenie sal w ciągu dnia szkolnego.

We wszystkich szkołach będą stosowane środki antyseptyczne, a sprzątanie wszystkich pomieszczeń będzie skrupulatne i częste.

Ponadto EODY przeprowadza kontrole wyrywkowe w szkołach.

Emilia Wieczorek