Greccy młodzi ludzie nie lubią słodzonych cukrem napojów bezalkoholowych, jak większość ich europejskich rówieśników. Plasują się na jednej pozycji wraz z Rumunią, Łotwą, Finlandią, Litwą i Estonią.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat mniej niż 5% greckich nastolatków (w wieku 15 lat i starszych) spożywa codziennie napoje bezalkoholowe słodzone cukrem.

Najwyższą konsumpcję wśród państw członkowskich UE, wśród osób, które deklarowały, że piły słodzone cukrem napoje bezalkoholowe przynajmniej raz dziennie, odnotowano w Belgii (20%), następnie na Malcie, w Niemczech, na Węgrzech, w Polsce i Bułgarii (wszystkie około 12%).

W 2019 r. 9% osób w wieku 15 lat i starszych w UE piło napoje bezalkoholowe słodzone cukrem codziennie, podczas gdy 6% piło takie napoje 4-6 razy w tygodniu, a 19% piło je 1-3 razy w tygodniu.

Codzienne spożywanie napojów bezalkoholowych słodzonych cukrem było częstsze wśród mężczyzn niż kobiet (12% mężczyzn wobec 7% kobiet).

Ponadto im starsza grupa wiekowa, tym mniejsza częstość spożywania tych napojów: najwyższy udział odnotowano wśród osób w wieku od 15 do 24 lat (14%), podczas gdy osoby w wieku 65-74 lat oraz osoby w wieku 75 i więcej miały najniższy wskaźnik (około 5%).

Markos Mavridis