Wiceminister turystyki Sofia Zacharaki inicjuje działania mające na celu promowanie turystyki o szczególnym znaczeniu w Grecji, koncentrując się na umożliwieniu wizyt turystycznych w winnicach, piwowarniach, fabrykach serów i tłoczniach oliwy w tym kraju.

Jak stwierdziła wiceminister, celem jest promocja greckich produktów oraz powiązanie szczególnie interesujących opcji turystycznych i gościnności z rolnictwem i produkcją lokalną.

Aby zapewnić spełnienie szeregu kryteriów, ministerstwa turystyki i rolnictwa otworzyły na konsultacje społeczne (do 2 września) specyfikacje i ramy, które umożliwią wizyty w tłoczniach oliwy.

Władze mają nadzieję zebrać opinie od zainteresowanych stron i producentów oliwy z oliwek. Informacje zwrotne zostaną uwzględnione przy tworzeniu specjalnej pieczęci wskazującej, które zakłady można odwiedzić.

Nowe specjalistyczne pieczęcie dla danych miejsc i przedsiębiorstw będą dotyczyły również piwowarni, winiarni, serowarni, hoteli oferujących usługi przyjazne zwierzętom oraz firm prowadzących usługi glampingowe (luksusowy kemping).

Po sfinalizowaniu „Wizytowa Pieczęć Tłoczni Oliwy” zaświadcza, że dana wytwórnia spełnia określone standardy i produkuje oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Przedsiębiorstwa wyróżnione pieczęcią będą mogły również świadczyć usługi oprowadzania, gościnności, degustacji i eventów.

Pieczęcie, powiedziała Zacharaki, pomogą przedsiębiorstwom zwiększyć dochody, a jednocześnie wzbogacić wrażenia odwiedzających.

„Podejmujemy ukierunkowane działania, które łączą sektor pierwotny i grecką produkcję z branżą hotelarską, wzmacniają nasz produkt turystyczny i wydłużają sezon turystyczny, dając siłę napędową specjalnym formom turystyki przez 12 miesięcy w roku” – powiedziała Zacharaki.

„Jednocześnie wspieramy wyraźną tożsamość greckich produktów, która czyni je wyjątkowymi na całym świecie, i promujemy ekstrawersję przemysłu rolno-spożywczego, zwiększając dochody zarówno naszych rolników, jak i małych i średnich greckich przedsiębiorstw”.

Na koniec Zacharaki ogłosiła, że 17,2 mln euro z funduszy RRF zostało przeznaczonych na utworzenie sieci agroturystyki i turystyki kulinarnej w Grecji (AGTIS), wraz z platformami cyfrowymi, mapami, aplikacjami, działaniami brandingowymi i marketingowymi, oferującymi nowe, autentyczne doświadczenia dla podróżnych odwiedzających Grecję.