„Hello World!” Wraz z tą wiadomością ożył pierwszy testowy chip europejskiego procesora, znany jako EPAC 1.0.

Komunikat pojawił się na ekranie po tym, jak chip został uruchomiony pod koniec września przez naukowców z Instytutu Informatyki w Instytucie Technologii i Badań (FORTH) w Iraklio na Krecie.

„Otrzymaliśmy chip z zagranicznej fabryki, a następnie poddaliśmy go testom, najpierw w celu sprawdzenia, czy się uruchamia, a następnie w celu uruchomienia programów w systemie komputerowym” – wyjaśnił dr. Vassilis Papaefstathiou.

Wyjaśnił także , że europejski przetwórca jest jednym z najbardziej emblematycznych projektów Unii Europejskiej, która stara się zdobyć dominację technologiczną i uniezależnić się od importu takich technologii z krajów spoza UE.

„Jestem jednym z kluczowych współautorów FORTH w projekcie i koordynuję wkład techniczny FORTH w zakresie projektowania sprzętu i pierwszych testów na pierwszym chipie projektu” – powiedział.

Pierwszy wynik europejskiego projektu przetwórczego, pojawił się w czasie, gdy światowym handlem wstrząsnął brak przetwórców, powodujący zwarcie w przemyśle na całym świecie i także w Europie. Ich brak, spowodowany pandemią i koncentracją produkcji na kilku gałęziach przemysłu w USA, sprawił, że konsorcjum European Processor Initiative ma większe znaczenie niż kiedykolwiek.

W konsorcjum, w którym uczestniczy FORTH, wzięło udział 28 partnerów z 10 krajów UE, w tym organizacje badawcze, uczelnie i firmy, takie jak francuski Atos, BMW itp.