Grecja osiągnęła znaczący kamień milowy w sektorze turystycznym, ponieważ znalazła się wśród 10 najlepszych miejsc na świecie według Światowej Organizacji Turystyki ONZ (UNWTO). Według danych Eurostatu, agencji statystycznej Unii Europejskiej, do tego osiągnięcia przyczyniła się utrzymująca się i rosnąca popularność Grecji.

W 2022 r. do UE przybyło 45,8% światowych przyjazdów, a Grecja była jednym z najczęściej wybieranych przez turystów krajów. Jak donosi GTP Headlines, ogłoszenie to zbiegło się ze Światowym Dniem Turystyki.

Do najczęściej odwiedzanych kierunków w Europie, oprócz Grecji, należały Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy i Austria. Pojawiły się jednak obawy dotyczące skutków zmiany klimatu, które sprowadziły do Grecji rekordowe upały i klęski żywiołowe, potencjalnie zniechęcając turystów do odwiedzania Grecji.

Według danych Eurostatu turyści zagraniczni stanowili 43,0 proc. wszystkich nocy spędzonych w turystycznych obiektach noclegowych UE w 2022 r. W 11 z 27 krajów UE większość turystów stanowili obcokrajowcy, osiągając 84 proc. w Grecji.

Z danych Banku Grecji wynika, że wpływy z podróży w okresie styczeń-lipiec wzrosły o 20,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 r., kiedy złagodzono ograniczenia zdrowotne, a liczba przyjazdów wzrosła o 21,9 proc.

Ponadto w okresie ośmiu miesięcy poprzedzających sierpień 2023 r. greckie lotniska odnotowały znaczący wzrost ruchu pasażerskiego. Jak stwierdzono w raporcie, obsłużyły one 50,15 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 14,5% w porównaniu z 2022 r. i 11,7% w porównaniu z 2019 r.

Agnieszka Radomska