Polonorama

Grecja w pierwszej trójce krajów Unii Europejskiej pod względem najlepszych miejsc do kąpieli

Źródło zdjęcia: tilestwra.com

Według najnowszego raportu Unii Europejskiej, opublikowanego we wtorek, Grecja zajmuje trzecie miejsce, zaraz za Maltą i Austrią, pod względem jakości wód w kąpieliskach.

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska 95,8% wód na terenie Grecji doskonale nadaje się do pływania. Malta uzyskała wynik 96,6%, a Austria, nie posiadająca dostępu do morza, 97,7%, które może zawdzięczać swym nieskazitelnie czystym jeziorom.

W kategorii krajów, które uzyskały ocenę wyższą niż 90%, znalazła się także Chorwacja, Cypr, Dania i Niemcy.

Najniższe oceny uzyskała Polska (44,5%), Słowacja (50%) i Węgry (60,2%).

Coroczna ocena europejskich kąpielisk ukazuje skuteczność wdrażanych środków ochrony środowiska i umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji podczas wyboru miejsca do kąpieli.

Od czasu przyjęcia dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach w 2006 roku udział doskonałych miejsc do kąpieli wzrósł do 84,8% w roku 2021, a minimalne standardy jakości wody zostały spełnione w 95,2% miejsc zidentyfikowanych jako kąpieliska przez Unię Europejską.

opr. Natalia Zientek

Exit mobile version