fot: Reuters

Przewiduje się, że gospodarka Grecji wzrośnie o 4,5% w przyszłym roku, po silnym odbiciu w tym roku na turystyce, stłumionym popycie i zwiększeniu środków wsparcia ze strony państwa. Tak przewiduje rządowy projekt budżetu 2022 ogłoszony w poniedziałek. Rząd niedawno zrewidował tegoroczne prognozowane tempo wzrostu gospodarczego do 6,1% z 5,9%.

„Gospodarka odzyskała już ponad dwie trzecie utraconego produktu krajowego brutto w ciągu jednego roku, mimo że działalność gospodarcza nadal podlegała restrykcjom w pierwszej połowie roku”, powiedział minister finansów Christos Staikouras.

W piątek Fitch Ratings poinformował, że lepsze niż oczekiwano wyniki gospodarcze Grecji w pierwszej połowie skłoniły ją do zrewidowania w górę prognozy wzrostu PKB na cały rok 2021 do 6,0%. Gospodarka Grecji odżyła w drugim kwartale po wywołanym pandemią załamaniu o 8,2% w zeszłym roku, rosnąc w lepszym niż oczekiwano rocznym tempie 16,2%, w miarę wzrostu wydatków konsumenckich i inwestycji.

„Wydaje się, że odzyskanie PKB sprzed pandemii nastąpi wcześniej niż oczekiwano, w pierwszej połowie 2022 roku”, powiedział główny ekonomista Narodowego Banku Nikos Magginas.

Na froncie fiskalnym przyszłoroczny projekt budżetu przewiduje, że pierwotne saldo budżetu, które nie obejmuje nakładów na obsługę długu, odnotuje deficyt na poziomie 0,9% produkcji gospodarczej, w porównaniu z oczekiwaną w tym roku luką 7,7% PKB. Przewiduje się, że dług publiczny Grecji spadnie do 190,4% PKB w 2022 r. z oczekiwanych 197,9% w tym roku. Bezrobocie ma spaść do 14,3% w przyszłym roku z 16,0% w tym roku.