Nowe badanie przeprowadzone przez Greckie Stowarzyszenie Turystycznych Przedsiębiorstw (SETE) pokazuje, że co najmniej 6 na 10 turystów, przyjeżdżających do Grecji, to osoby o wysokich dochodach.

Turystyka luksusowa zanotowała szybki rozwój, a wzrost liczby turystów, odwiedzających Grecję wpłynął jednocześnie na rozwój wielu sektorów krajowej gospodarki.

Rynek wolny od podatków zanotował dwucyfrowy wzrost przychodów z porównaniem do 2017 roku. Przychody z hotelarstwa wzrosły o ponad miliard euro. Jest to wzrost o 12% w okresie od stycznia do maja w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku.

SETE w swoim raporcie informuje również, że wzrosła nie tylko liczba osób odwiedzających Grecję, ale wzrost zanotowały również różne sektory gospodarki. Gospodarka grecka w ciągu kilku ostatnich lat zanotowała również wzrost.

Opr. Krzysztof Mlyczyński