Do tej pory ponad 4 miliony euro grzywien za naruszenia związane z ograniczeniami spowodowanymi koronawirusem.

Jak wiadomo w Grecji od 12 marca 2020r. zawieszono działalność sklepów i punktów usługowych. 23 marca 2020 r. grecki rząd wprowadził całkowity zakaz ruchu, który pozwala obywatelom wyjść z domu tylko w celu podjęcia określonych niezbędnych czynności, takich jak: praca, zakup żywności i leków, wizyty lekarzy, wizyty u osób w potrzebie (głównie pomoc dla seniorów), indywidualne zajęcia sportowe, spacery z psem.

Zakazy te ograniczają ludziom swobone spędzanie czasu w parkach, na placach zabaw, obiektach sportowych. Nie można też tak po prostu wziąć samochodu i pojechać na przejażdżkę dla zabawy. Ta aktywność nie jest uwzględniona jako podstawowa potzreba w kategoriach wymienionych przy wyjściu z domu. Wprowadzone ograniczenia dotyczą całego terytorium Grecji bez żadnych wyjątków. Zakazy przemieszczania się nie wpływają jedynie na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw i usług publicznych, które do tej pory pozostały otwarte odpowiednią decyzją państwa (supermarkety, piekarnie, apteki, sklepy zoologiczne, stacje benzynowe). Zakłady produkcyjne nadal działają z niezbędnym personelem i na podstawie instrukcji wydanych przez administracje każdej agencji, ale zgodnie ze ścisłymi zasadami ustanowionymi przez rząd. Transport publiczny nadal działała, jednak z ograniczoną częstotliwością przez cały dzień, zapewniając odpowiedni ruch, szczególnie w godzinach szczytu. Przemieszczanie się prywatnym pojazdem nadal jest możliwe, ale w samochodzie może przebywać maksymalnie jednen pasażer, oprócz kierowcy i musi mieć uzasadnienie zgodne z kategoriami wymienionymi przez rząd. Zasada ta dotyczy także samochodów publicznych – taksówek. Jeśli ktoś przebywa w innej części Grecji niż miejsce stałego zamieszkania, w momencie wejścia w życie zakazu należy pobrać ze specjalnego urzędu skarbowego dokument pobytowy specjalnego przeznaczenia lub mieć ze sobą kopię zeznania podatkowego E1. Gminy opiekują się osobami bezdomnymi i uzależnionymi, zapewniając im odpowiednie zakwaterowanie komunalne, wszelką możliwą opiekę oraz wyżywienie i opiekę. Miejskie służby społeczne są odpowiedzialne za codzienne dostarczanie posiłków ludziom w ich domach oraz beneficjentom programów żywnościowych i podstawowych pomocy materialnych.

Zgodnie z oświadczeniem greckich władz blokada jest narzucona, ponieważ łatwa transmisja i rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób z obniżoną odpornością i wywiera silny nacisk na system opieki zdrowotnej, który staje przed koniecznością zapewnienia jednoczesnej hospitalizacji dużej liczby pacjentów. Natomiast zakaz przemieszczania się obywateli z wyraźnymi wyjątkami od ściśle ograniczonych działań przerywa łańcuch rozproszenia i zapewnia nam zdrowie w naszych domach, aby uniknąć najgorszego.

Grecka policja odpowiada za monitorowanie przemieszczania się obywateli. Ponadto w prace kontrolne zaangażowana jest w razie potrzeby policja miejska, władze portowe w obszarze ich odpowiedzialności. W ostatnim czasie zintensyfikowano kontrole policyjne w całym kraju. W szczególności intensywne kontrole są przeprowadzane systematycznie, od jednego krańca Grecji do drugiego, w kluczowych punktach sieci krajowej i prowincjonalnej, przy wejściach i wyjściach z centrów miejskich, na stacjach poboru opłat, a także w miejscach, w których może wystąpić zatłoczenie. np. na przystankach autobusowych, w miejscach poza supermarketami, aptekami i bankami. Z tego powodu cały personel policyjny jest dostępny do przeprowadzania patroli i inspekcji. Jak podkreśla rzeczniczka policji greckiej Ioanna Rotziokou: „Środki te mają na celu ochronę zdrowia obywateli, a nie ich karanie”. Podkreśla również, że „Ważne jest, aby większość obywateli przestrzegała środków podjętych w celu uniknięcia i ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, a za to grecka policja serdecznie im dziękuje”.

Dlaczego więc z danych przekazanych przez rząd 4 kwietnia, wynika, że za naruszenie zakazu ruchu, a także zawieszenie działalności sklepu, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa łączna kwota grzywien nałożonych w całej Grecji wyniosła 4.253.700 € ?!

Okazuje się, że od momentu wprowadzenia restrykcji od poniedziałku 23 marca do 4 kwietnia w całym kraju potwierdzono 18 362 naruszeń. Grzywny w wysokości 150 € plus grzywny za naruszenie „izolacji w domu” w kwocie 5000 € sumują się do kwoty 2 749 700 € . Większość naruszeń odnotowano na Attyce, a następnie w Salonikach, Wyspach Jońskich i zachodniej Grecji. Jeśli chodzi o sklepy / przedsięborstwa objęte zakazem prowadzenia działąlności, w okresie od 12 marca do 4 kwietnia potwierdzono 330 naruszeń, a na każdego kto złamał zakaz nałożono grzywnę w wysokości 5000 €. Łączna kwota sięga 1 650 000.

Zgodnie z wcześniejszymi oficjalnymim zapowiedziami dochody z grzywien mają zostać przeznaczone na wzmocnienie krajowego systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa, ukarani mają prawo odwołać się od grzywny. Ze względu na pandemię sprzeciw można jednak zgłosić faksem lub pocztą elektroniczną. Grzywna powinna zostać zapłacona gminom lub policji. Jeżeli grzywna nie zostanie zapłacona, należna kwota jest przekazywana do urzędu skarbowego i rejestrowana jako dług.

AS

Źródło: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Kathimerini.gr