Według wstępnych danych opublikowanych w poniedziałek przez Bank Grecji, wpływy z podróży w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wzrosły o 139,3 procent. Były generowane przez liczbę podróżnych przyjeżdżających, która wzrosła o 89,0 procent.

We wrześniu podróżnicy z całego świata nadal dawali Grecji wotum zaufania z miesięcznymi rachunkami za podróże o 150,8 procent większymi w stosunku do ubiegłego roku, a napływ turystów przyjeżdżających wzrósł o 124,4 procent.

Powołując się na dane dotyczące wrześniowych wpływów z podróży i przyjazdów, grecki minister turystyki Vassilis Kikilias powiedział: „Inwestujemy w wydłużenie sezonu turystycznego. (…) Oznacza to większe przychody dla branży turystycznej, handlu, specjalistów rynkowych”.

Dokładniej, według banku centralnego, w okresie styczeń-wrzesień wpływy z podróży wzrosły o 139,3 procent do 8758 mln euro, dzięki 140,5-procentowemu wzrostowi wpływów generowanych przez mieszkańców UE do 5813 mln euro i 124,0 procentowy wzrost wydatków mieszkańców spoza UE do 2773 mln euro.

Przodowały wpływy z rynku niemieckiego, które wzrosły o 103,2 procent do 1781 mln euro, z Francji o 189,3 procent do 908 mln euro, z Wielkiej Brytanii o 85,7 procent do 1185 mln euro.

W tym samym okresie dziewięciu miesięcy liczba przyjeżdżających podróżnych wzrosła o 89,0 proc. do 11 619 tys. z 6 147 tys. w okresie styczeń-wrzesień 2020 r., przy czym przepływ podróżnych przez lotniska wzrósł o 100 proc., a przez przejścia drogowe o 57,4 proc.

We wrześniu wpływy z podróży wzrosły o 150,8 procent dzięki wydatkom mieszkańców UE – o 123,4 procent do 1348 mln euro oraz od podróżnych spoza UE – więcej o 206,1 procent. W sumie wpływy we wrześniu 2021 r. wyniosły 801 mln euro ponad 262 mln euro w tym samym miesiącu w 2020 r.

W tym samym miesiącu liczba podróżnych przyjeżdżających do Grecji wzrosła o 124,4 proc. do 2995 tys.

Liczba podróżnych ze strefy euro do Grecji wzrosła o 96,6 procent do 1 509 tys., podczas gdy liczba odwiedzających spoza strefy euro wzrosła o 193,4 procent do 525 tys.

Liczba wczasowiczów wzrosła o 80,4 proc. do 680 tys., z Francji o 105,7 proc. do 231 tys., z Wielkiej Brytanii o 50,8 proc. do 452 tys., z USA o 2068,9 proc. do 85 tys., a z Rosji o 1474,4 proc. do 13 tys. tysiąc.

Tymczasem według tych samych danych saldo usług turystycznych wykazywało nadwyżkę 2061 mln euro we wrześniu 2021 r. i 8033 mln euro w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.

Dodatkowo we wrześniu 2021 r. deficyt na rachunku obrotów bieżących Grecji zmniejszył się o 270 mln euro rok do roku do 177 mln euro. Nadwyżka salda usług wzrosła ponad dwukrotnie, co odzwierciedla poprawę bilansu podróży, powiedział BoG.