Po ostatnich dniach gwałtownego wzrostu przypadków zagrożenia wirusem Covid-19 w całym kraju rząd grecki ogłosił ogólnokrajowy lockdown.

Zdecydowałem się podjąć drastyczne kroki raczej wcześniej niż później po zaobserwowaniu „silnego wzrostu zakażeń” w ciągu ostatnich pięciu dni – podkreślił Mitsotakis.

Zakaz obowiązuje od soboty, 7 listopada od godziny 6.00 rano do 30 listopada.

Grecja po raz drugi wprowadza lokdawn. Różnica w stosunku do pierwszego zamknięcia, które nastąpiło wiosną polega na tym, że przedszkola i szkoły podstawowe, podobnie jak szkoły specjalne pozostaną otwarte. Gimnazja, licea i uczelnie wyższe (za wyjątkiem zajęć laboratoryjnych i klinicznych na ostatnim roku studiów) zostaną zamknięte, a nauka będzie kontynuowana zdalnie. Ponadto zamknięte są placówki handlu detalicznego, poza branżą spożywczą, farmaceutyczną i stacjami benzynowymi. Restauracje i kawiarnie mogą funkcjonować jedynie w sprzedaży żywności w dostawie (delivery) oraz na wynos (take away). Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych, zarówno zamkniętych, jak i otwartych.

Zgodnie z rozporządzeniem dozwolone jest przemieszczanie się mieszkańcom Grecji udającym się do pracy i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu jednego z sześciu powodu wyjścia drogą SMS (opis podany poniżej). Obowiązek wysyłania SMS nie obowiązuje na wyspie Samos i mieście Karditsa, które ucierpiały po ostatnim trzęsieniu ziemi. Normalnie funkcjonuje zarówno handel detaliczny, jak i hurtowy związany z remontami domów, przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

Dojazd do/z miejsca pracy w godzinach pracy każdej osoby musi być potwierdzony przez dokument (zaświadczenie) od pracodawcy wygenerowanego z systemu „Ergani” lub zaświadczenie odręczne – w przypadku pracownika (zaświadczenie wg wzoru – typ A). Natomiast w przypadku freelancera lub osoby prowadzącej działalność jest to osobiste oświadczenie.

Wymagane dokumenty czasie kontroli na drodze należy przedstawić wraz z dowodem osobistym lub paszportem.

Odpowiednie zaświadczenie można uzyskać online http://forma.gov.gr lub telefonicznie pod numerem 13033 (wysyłamy SMS, następnie otrzymujemy odpowiedź). Osoby, które nie maja dostępu do w/w źródeł mogą wypisać oświadczenie własnoręcznie. Odręczne zaświadczenie musi zawierać następujące informacje:

  • Imię Nazwisko
  • Adres
  • Powód przemieszczania, który należy do powyższych dozwolonych kategorii i adresu docelowego
  • Data, godzina, podpis

Istnieją dwa rodzaje zaświadczeń A i B

A ZAŚWIADCZENIE – dla pracujących tylko raz uzupełniane z podpisem pracodawcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, podpis pracodawcy), do pobrania zaświadczenie typu A
B ZAŚWIADCZENIE – dla pozostałych -w celu wyjścia na zakupy, do lekarza itd. do pobrania zaświadczenie typu B

Należy zaznaczyć że w przypadku indywidualnych dowozów i przywozów uczni (dopuszczalne kierowca + 3 uczniów) do szkoł powinno wypełnić specjalne zaświadczenie.

Zaświadczenie – Uczniowie nieletni
Zaświadczenie – Uczniowie  pełnoletni

SMS na nr 13033

Sześć powodów, które mogą upoważniać do wyjścia z domu z podaniem swojego nazwiska, adresu i odpowiedniego nrumeru.
1. Wizyta w aptece lub u lekarza (u lekarza tylko po wcześniejszym umówieniu się na wizytę).
2. zakup artykułów pierwszej potrzeby w supermarkecie lub w innym sklepie spożywczym, gdy dostawa nie jest możliwa.
3. Wizyta w banku, gdy transakcja internetowa nie jest możliwa, załatwienie sprawy urzędowej w sytuacjach wyjątkowo uzasadnionych i niezwłocznych
4. pomoc osobom znajdującym się w potrzebie członkom rodziny lub doprowadzenie i odbiór dzieci do/ze szkoły.
5. udział w ceremoniach religijnych (np. pogrzeb z udziałem max. 9 os.) lub korzystanie z prawa rodzicielskiego do odwiedzin.
6. Ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu lub na spacer zwierząt domowych w pojedynkę lub w towarzystwie 1 osoby pod warunkiem że zachowają od siebie odległości 1,5 metra. Dokarmianie zwierząt bezdomnych w ramach jednostki miejskiej miejsca zamieszkania.

Uwaga! Oświadczenie należy wypełnić za każdym razem i przed każdym wyjściem.

Transport publiczny będzie funkcjonował z ograniczoną częstotliwością przez cały dzień, zapewniając odpowiedni ruch, szczególnie w godzinach szczytu. W środkach komunikacji miejskiej może przebywać jednocześnie 65% pasażerów. W przypadku przemieszczania się samochodem osobowym i taxi, może przebywać w nim kierowca i jeden pasażer (nie dotyczy rodziców z nieletnimi dzieci), a więc tylko dwie osoby w każdym pojeździe.

Ponadto przemieszczanie się wewnątrz kraju miedzy prefekturami możliwe wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, związanych z wykonywaniem pracy oraz względami zdrowotnymi.

Loty krajowe i międzynarodowe

Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. od godziny 06:00 rano w przypadku lotów krajowych (regularne przewozy pasażerskie, lotnictwo ogólne i biznesowe – domestic flights, commercial and general/business aviation) dozwolone będą na wszystkich lotniskach w kraju tylko niezbędne podróże, które obejmują podróże ze względów zdrowotnych, w celach biznesowych / biznesowych, z obiektywnych powodów rodzinnych (łączenie rodzin) oraz w celu powrotu do stałego miejsca zamieszkania.

Od wtorku 10 listopada 2020 r. od godziny 06:00 rano obowiązkowe wypełnienie formularza lokalizatora pasażerów (PLF) przez wszystkich pasażerów lotów międzynarodowych odlatujących z greckich lotnisk, jednocześnie pozostaje obowiązek wypełnienia formularza PLF dla osób podróżujących z zagranicy do naszego kraju. Formularz do pobrania na stronie https://travel.gov.gr/

Od środy 11 listopada 2020 r. od godziny 06:00 rano wszyscy pasażerowie lotów z zagranicy (trasy międzynarodowe) muszą mieć negatywny test na Covid-19, który zostanie wykonany metodą PCR (pobranie wymazu z ust lub nosa) do 72 godzin przed ich przybyciem do Grecji.

Nowe instrukcje lotnicze będą ważne do poniedziałku 30 listopada 2020 do północy.

Wysokie kary

Na osoby fizyczne, które nie przestrzegają obowiązku noszenia maski, zasad zachowania dystansu i innych zasad poruszania się, są obecnie nakładane za każde naruszenie, uzasadnionym działaniem właściwego organu, administracyjną kary pieniężną w wysokości 300 euro.

Zwłaszcza w przypadku, gdy pracodawca złoży oświadczenie o nieprawdziwych informacjach lub wystawi fałszywe zaświadczenie dla pracownika lub dla siebie samego, na mocy uzasadnionego aktu właściwego organu nakłada na pracodawcę grzywnę administracyjną w wysokości 500 euro.

Na firmy i osoby prawne działające z naruszeniem zawieszenia na każde naruszenie nakładana jest kara administracyjna w wysokości 5000 euro, a osoby fizyczne odpowiedzialne za naruszenie grzywny administracyjnej w wysokości 3000 euro.

Aby uzyskać informacje, obywatele i firmy mogą skontaktować się z numerem 1520.

Źródło: gov.gr, ypa.gr