fot. greece-is.com

Badania nad rozmowami internetowymi przeprowadzone przez INSETE pokazują, że Grecja i Ateny są jedynymi z najbardziej popularnych miejsc docelowych.

Badania cyfrowe przeprowadzone przez INSETE we współpracy z Gminą Ateny pokazują, że doświadczenia odwiedzających zarejestrowane tego lata mają mieć duży wpływ na reputację Grecji jako całości, podczas gdy konkurencyjność Grecji i Aten jako miejsc docelowych wciąż pozostaje wysoka.

W czerwcu z analizy wyłoniły się następujące wyniki:
Reputacja internetowa Aten wyniosła 62 punkty (+10 punktów powyżej ogólnej Grecji), a liczba rozmów prowadzonych w mediach internetowych na temat Grecji i Aten w czerwcu nieustannie rosła.

Jeśli chodzi o reputację opartą na doświadczeniach z miejsca docelowego (na podstawie czynników takich jak zakwaterowanie, wyżywienie i atrakcje), pomimo niewielkiego „typowego” spadku, który ma miejsce, gdy liczba odwiedzin rosną, Grecja utrzymała swój wynik na poziomie 9,0 przez trzy kolejne miesiące, przekraczając średnią europejską (8,6).

Badania wykazały, że ogólny wynik „nastrojów netto” dla podróżnych w wieku 50+ lat był w Grecji znacznie wyższy (o 12 punktów) niż Hiszpanii, równy Portugalii i nieznacznie niższy od Włoch (o 1 punkt).

Rozmowy związane z pandemią pozostały stabilne w odniesieniu do Grecji, a te dotyczące Aten wykazały niewielki wzrost. Popularnym tematem dyskusji w dalszym ciągu było zniesienie restrykcji dotyczących pandemii, a dominującymi kwestiami stały się odwołania lotów i chaotyczne sytuacje na europejskich lotniskach z powodu niedoborów personelu.

Pod względem ogólnej reputacji w drugim kwartale 2022 roku, w niestabilnym kontekście globalnym i europejskim, w którym większość destynacji borykała się z podobnymi wyzwaniami (niedobór siły roboczej, inflacja, nadmiar turystyki itp.), Grecja i Ateny zdołały utrzymać swoją konkurencyjność dzięki pozytywnym nastrojom wyrażanym przez odwiedzających i internetowych liderów opinii (ambasadorów) w odniesieniu do kultury, przyrody, gastronomii i zakwaterowania.

W drugim kwartale roku, kiedy aktywność turystyczna, a tym samym liczba recenzji online, zwykle rośnie, w większości miejsc w Europie obserwuje się tendencje spadkowe w ocenie doświadczeń związanych z odwiedzinami. Grecja trzeci kwartał z rzędu utrzymała się jednak na wysokiej pozycji, przewyższając europejskie średnie.

opr. Natalia Zientek