Pandemia Covid-19 jest największym wyzwaniem w historii greckiej turystyki, a teraz priorytetem jest odzyskanie utraconych szans i wykreowanie się silniejszym i bardziej odpornym, powiedział sekretarz generalny Greckiej Narodowej Organizacji Turystyki (GNTO) Dimitris Fragakis w wywiadzie dla Athens News.

Oprócz przestrzegania środków zapobiegawczych Fragakis odniósł się do trzech kluczowych celów, które znajdują się na szczycie GNTO, ministerstwa turystyki i agendy rządowej na rok 2022.

Przede wszystkim chodzi o zrównoważony rozwój mający na celu ochronę zasobów naturalnych Grecji i ochronę środowiska – zarówno bezpośrednio związanych z produktem turystycznym kraju, jak i przewagą konkurencyjną przez dziesięciolecia.

Drugą w kolejności jest modernizacja infrastruktury związanej z turystyką w głównych miejscach docelowych, w tym portów, przystani i sieci dróg publicznych oraz modernizacja infrastruktury transportowej i noclegowej.

Trzecie miejsce na liście priorytetów zajmuje kwestia sezonowości, szczególnie w odniesieniu do zasobów ludzkich działających w turystyce, które, jak powiedział, muszą obejmować zaktualizowaną edukację turystyczną i ulepszone szkolenia.

Patrząc w przyszłość, Fragakis powiedział, że głównymi priorytetami było wydłużenie sezonu turystycznego, wcześniejsze otwarcie dla turystów i zwiększenie przychodów. Dodał, że bardzo ważne jest również wprowadzanie na rynek nowych i mniej znanych destynacji oraz utrzymanie poziomu wydatków na podróże.