Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego, głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00 – 21.00.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Atenach zostały utworzone cztery obwody głosowania:

  • Obwód głosowania nr 47, siedziba obwodowej komisji wyborczej Ateny, Wydział Konsularny Ambasady RP, Kontoleontos 1, 154 52 Paleo Psychikο;
  • Obwód głosowania nr 48, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Heraklion, Konsulat RP (Konsulat kierowany przez konsula honorowego), 1821 Str. 39, 712 01 Iraklio;
  • Obwód głosowania nr 49, siedziba obwodowej komisji wyborczej Saloniki, Konsulat RP (Konsulat kierowany przez konsula honorowego), Tsimiski 78, 546 22, Thessaloniki;
  • Obwód głosowania nr 50, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rodos, Konsulat RP (Konsulat kierowany przez konsula honorowego), Ioanni Kazouli 13, 851 00 Rodos.

Obwieszczenie Konsula RP w Atenach z dnia 6 maja 2019 roku

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • zostanie wpisana do spisu wyborców.

źródło: Ambasada RP w Atenach

Wasza opinia