Grecja jest jednym z dziewięciu krajów, które wezmą udział w planach stworzenia ogólnoeuropejskiej trasy rowerowej biegnącej wzdłuż Adriatyku i Morza Jońskiego w celu ułatwienia przemieszczania się podróżnym i obywatelom.

Nazywany „Adrioncycletour” ambitny projekt w ramach strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego (EUSAIR) zintegruje ścieżki rowerowe dziewięciu krajów europejskich w jedną sieć, ułatwiając przemieszczanie się z jednego miasta do drugiego w sposób zrównoważony i bezpieczny.

Ma to również na celu wzmocnienie integracji zaangażowanych regionów i krajów oraz stworzenie warunków dla nowych produktów ekoturystyki na obszarach poza utartym szlakiem.

Projekt został zatwierdzony w tym miesiącu przez strategię makroregionalną Komisji Europejskiej EUSAIR i przewiduje trasę rowerową przez wszystkie kraje graniczące z basenem adriatycko-jońskim.

EUSAIR ma na celu promowanie powolnej, zrównoważonej turystyki poprzez sztandarowy projekt, który jest gotowy do rozpoczęcia i obejmuje kraje UE: Grecję, Włochy, Słowenię i Chorwację, a także kraje objęte procesem rozszerzenia: Czarnogórę, Serbię, Macedonię Północną, Albanię oraz Bośnię i Hercegowinę.

EUSAIR ma również nadzieję, że dzięki Adrioncycletour wzmocni współpracę regionalną. Według zaangażowanych interesariuszy projekt nie będzie łatwy. Wyzwania obejmują projektowanie i budowanie bezpiecznych ścieżek rowerowych tam, gdzie ich nie ma, zapewnienie utrzymania i zgodności z normami bezpieczeństwa, a także łączenie istniejących ścieżek rowerowych – wszystko to będzie wymagało uzgodnień między władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.

Chcąc wykorzystać turystykę rowerową, Grecja włączyła już trzy trasy EuroVelo, które zdaniem interesariuszy mogą stanowić dobrą podstawę do opracowania dodatkowych ścieżek, które mogą przyczynić się do rozwoju regionalnego poprzez wzajemnie powiązane produkty turystyczne, przyciągające rowerzystów z północnej i środkowej Europy.

W ramach trwających działań burmistrz Aten Kostas Bakoyannis we współpracy z ministerstwem środowiska ogłosił w zeszłym roku plany stworzenia dwóch nowych tras rowerowych w Atenach oraz ukończenia sieci tras rowerowych łączących centrum miasta z wybrzeżem.

Interesariusze Adrioncycletour mają nadzieję zachęcić do lokalnej turystyki i dojazdów bez samochodu.