kongres_gospodarczy2012

W dniach 14-16 maja 2012 r. w Katowicach odbędzie się czwarta edycja najważniejszej imprezy gospodarczej w Europie Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Projekt ten, zainicjowany i konsekwentnie rozwijany przez polską grupę medialną PTWP SA, stał się w stosunkowo krótkim czasie największą w Europie Centralnej platformą dyskusji o przyszłości europejskiej gospodarki.

Ranga gości i waga poruszanej w trakcie debat tematyki świadczy o wysokim prestiżu Kongresu. W trakcie ubiegłorocznej edycji gościliśmy czterech premierów krajów europejskich, komisarzy UE, szefów największych firm przemysłowych i instytucji finansowych Europy. Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń z udziałem 6000 gości. W ponad stu sesjach i dyskusjach bierze co roku udział kilkuset panelistów. Tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku ok. stu tytułów prasowych i stacji telewizyjnych z Polski i Europy. Program Kongresu uzupełniają liczne imprezy towarzyszące, bankiety i spotkania klubowe.

Wśród głównych nurtów tematycznych tegorocznego Kongresu znajdą się problemy związane z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej (2013-2020), gospodarcze skutki realizacji unijnej polityki ochrony klimatu, miejsce i ambicje Europy w globalnym wyścigu konkurencyjności i innowacyjności, a także strategie UE wobec spowolnienia gospodarczego.

Na obecnym etapie przygotowań wszystko wskazuje na to, że IV edycja Kongresu przewyższy poprzednie pod względem skali, prestiżu i siły medialnego oddziaływania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji.

Udział w kongresie jest bezpłatny, wymagamy jednak zgłoszenia udziału na stronie www.eecpoland.eu

Organizator nie zapewnia noclegów, jednak za naszym pośrednictwem będziecie mieli Państwo możliwość zarezerwowania noclegu po preferencyjnych cenach.

Szczegółowe informacje: www.eecpoland.eu

Tel.: +48 32 209 13 03

e-mail: eec@eecpoland.eu

Tylko potwierdzone przez organizatora przyjęcie zgłoszenia umożliwia wejście na Kongres.