Polonorama

Europejski Dzień Języków w Atenach

edj

Impreza plenerowa z okazji Europejskiego Dnia Języków odbędzie się na Placu Klafthmonos w sobotę 21 września w godzinach 10:30 – 15:00.

Europejski Dzień Jezyków ma na celu promowanie nauki jezyków obcych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Tegoroczna impreza w Atenach odbędzie się z inicjatywy EUNIC, czyli Europejskiej Sieci Instytucji Kultury. Ateński oddział EUNIC tworzą instytuty kultury krajów Unii Europejskiej (np. Instytut Goethego, British Cousil, Instytut Francuski i inne) oraz Ambasady rezydujące w Atenach. Do tegorocznej inicjatywy Dnia Języków w Atenach przystapiło 14 instytucji, w tym Ambasada RP. Współgospodarzem jest Urząd Miasta Aten.

Podczas występów estradowych na Placu Klafthmonos zobaczymy Zespół Taneczny Szkoły Polskiej pod kierownictwem pani Grażyny Adamidou oraz uczennicę Martynę Lubę, która zaprezentuje 2 piosenki. Nasze wystepy rozpoczną sie o godzinie 11:45.

Pełny program imprezy

 

Exit mobile version