oplata

Od maja można rejestrować się i otrzymać urządzenie (viaBOX) pozwalające na elektroniczną opłatę za drogi płatne. System ten będzie obowiązkowy od 1 lipca br. dla ciężarówek i autobusów. W przyszłym roku z systemu będą mogli korzystać także kierowcy pozostałych pojazdów.

Nowoczesny system ViaTOLL, który wejdzie w życie 1 lipca br. i pozwoli kierowcom elektronicznie wnosić opłaty za korzystanie z sieci płatnych dróg krajowych. Będzie obowiązywał na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarzadzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Z systemu będą mogli dobrowolnie korzystać kierowcy pozostałych pojazdów. Taka możliwość zostanie im udostępniona nie później niż od 1 stycznia 2012 roku. Dla nich viaTOLL będzie alternatywą dla każdorazowego opłacania za przejazd płatnymi odcinkami autostrad.   

Od maja przewoźnicy mogą rejestrować się w jednym z wyznaczonych punktów dystrybucji  i po wniesieniu 120 złotych kaucji otrzymać urządzenie pokładowe (viaBOX), które automatycznie będzie pobierało opłatę za przejazd płatną drogą. Urządzenie viaBOX może być używany tylko w jednym, konkretnym pojeździe, dla którego została dokonana rejestracja.

Rejestracja możliwa jest w 17 punktach dystrybucji, które zlokalizowane są pobliżu dużych przejść granicznych oraz 16 punktach obsługi klienta.  Dodatkowo uruchomionych zostanie 190 punktów dystrybucji na wybranych stacjach Orlenu (106), BP (58) i Lotos (18). Kolejnych 8 zlokalizowanych jest w oddziałach firmy JAS-FBG S.A. Początkowo będą one pełnić funkcje informacyjne. Kompetencje tych punktów będą rozszerzane tak, aby najpóźniej do 31 maja mogły one także rejestrować przewoźników w systemie viaTOLL.

Elektroniczny system viaTOLL wykorzystuje technologię komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Aby mógł funkcjonować, nad wybranymi odcinkami sieci dróg włączonych do systemu (w pierwszym etapie 1,5 tys. km) nad jezdniami muszą stanąć specjalne bramownice. Są to lekkie stalowe konstrukcje, wyposażone w anteny umożliwiające komunikację z urządzeniami pokładowymi viaBOX, które będą musiały być zamontowane w każdym pojeździe samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. poruszającym się po drogach włączonych do viaTOLL. Każdorazowo, gdy taki pojazd będzie mijał bramownicę, zostanie naliczona opłata za przejazd określonym odcinkiem drogi włączonej do systemu.

Zgodnie z zapewnieniami GDDKiA proces budowy bramownic, jak i cały proces budowy systemu viaTOLL przebiega zgodnie z harmonogramem. Do 1 lipca 2011 roku, kiedy zacznie działać viaTOLL, powstanie ponad 430 takich konstrukcji.

Z dokładnym wykazem i mapą sieci dróg płatnych można zapoznać się na stronie internetowej www.viaTOLL.pl. Tam też można uzyskać informację o tym, gdzie znajdują się punkty dystrybucji urządzenia viaBOX.