Przedsiębiorcy będący rezydentami podatkowymi w Grecji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów w tym kraju, bez względu na miejsce ich osiągania. Nierezydenci w Grecji rozliczają tylko greckie dochody.


Podmioty (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – EPE, spółki akcyjne – AE lub SA, oraz joint-ventures) będące rezydentami w Grecji,

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od całości osiąganych dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Z kolei nierezydenci podlegają w Grecji opodatkowaniu wyłącznie w zakresie dochodu osiągniętego w tym państwie. Rezydentem jest podmiot, którego miejsce zarządzania albo zarejestrowana siedziba znajduje się w Grecji. – Opodatkowaniu podlegają również przedsiębiorstwa zagraniczne, jeżeli posiadają na terytorium Grecji stały zakład lub oddział, w odniesieniu do przychodów tych zakładów czy oddziałów.

OKRES SKŁADANIA DEKLERACJI PODATKOWEJ VAT/ Φ.Π.Α. DLA FIRM ZA ROK 2009

Elektroniczne składanie dłużnej okresowej deklaracji można dokonać do 26. dnia następnego miesiąca po upływie roku podatkowego, w tym oświadczeniu.

Elektroniczne składanie zwrotu lub zerowej okresowej deklaracji VAT można dokonać aż do ostatniego dnia następnego miesiąca po upływie roku podatkowego, w tym oświadczeniu.

W wypadku, gdy ostateczny termin wypada na dzień wolnym od pracy, wówczas terminy ten zostaje przełożony na następny dzień pracy.

TABELA  A

Ostateczny termin składania i płatności okresowych deklaracji podatkowych VAT/ Φ.Π.Α.  na rok bieżący

 

OKRES SKŁADANIA

OSTATECZNY TERMIN

OD

DO

SKŁADANIE I PŁARNOŚĆ DŁUŻONYCH DEKLARACJI

 

SKŁADANIE O ZWROT VAT I ZEROWYCH DEKLARACJI

01/01/2010

31/01/2010

26/02/2010

01/03/2010

01/02/2010

28/02/2010

26/03/2010

31/03/2010

 01/01/2010 i 01/03/2010

31/03/2010

26/04/2010

30/04/2010

01/04/2010

30/04/2010

26/05/2010

31/05/2010

01/05/2010

31/05/2010

28/06/2010

30/06/2010

01/04/2010 i 01/06/2010

30/06/2010

26/07/2010

02/08/2010

01/07/2010

31/07/2010

26/08/2010

31/08/2010

01/08/2010

31/08/2010

27/09/2010

30/09/2010

01/07/2010 i 01/09/2010

30/09/2010

26/10/2010

01/11/2010

01/10/2010

31/10/2010

26/11/2010

30/11/2010

01/11/2010

30/11/2010

27/12/2010

31/12/2010

01/10/2010 i 01/12/2010

31/12/2010

26/01/2011

31/01/2011

 

W przypadku złożenia podwójnych sprawozdań w tym samym roku podatkowym (przez TAXISnet i przez Urząd Skarbowy), jest akceptowane zeznanie złożone przez US, natomiast odrzuca się wniosek złożony przez TAXISnet.

TABELA B

Ostateczne terminy elektronicznego składania podsumowujące nabycie wewnątrzwspólnotowe (w Wspólnocie Europejskiej) / dostawa VAT-VIES* na okres podatkowy, w tym roku.

 

OKRES SKŁADANIA

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA

OD

DO

01/01/2010

31/01/2010

26/02/2010

01/02/2010

28/02/2010

26/03/2010

01/03/2010

31/03/2010

26/04/2010

01/04/2010

30/04/2010

26/05/2010

01/05/2010

31/05/2010

28/06/2010

01/06/2010

30/06/2010

26/07/2010

01/07/2010

31/07/2010

26/08/2010

01/08/2010

31/08/2010

27/09/2010

01/09/2010

30/09/2010

26/10/2010

01/10/2010

31/10/2010

26/11/2010

01/11/2010

30/11/2010

27/12/2010

01/12/2010

31/12/2010

26/01/2011

 

*System Wymiany Informacji o VAT-VIES

Jest to elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT (aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto za pośrednictwem VIES pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do odliczenia).

ELEKTRONICZNE SKŁADANIE DEKLERACJI PODATKOWYCH VAT/ ΦΠΑ

Rozliczenie deklaracji podatkowej VAT za rok 2009 drogą elektroniczną składamy od 08 lutego 2010 do:

22 marca 2010 r. dla podatników, którzy na koniec okresu sprawozdawczego (31/12/2009) prowadzili zapisy ksiąg A i B kategorii w Kodzie Ksiąg i Danych/ Κ.Β.Σ.

25 maja 2010 r. dla podatników, którzy na koniec okresu sprawozdawczego (31/12/2009) prowadzili zapisy ksiąg C kategorii w Kodzie Ksiąg i Danych/ Κ.Β.Σ.

PROCES WYPŁAT VAT/ ΦΠΑ

Wypłaty zaległych kwot zadłużenia okresowego (zwrot podatku) składane w ramach systemu TAXISnet, odbywają się poprzez banki, które pracują w Międzybankowym Systemie SA/ ΔΙΑΣ ΑΕ, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Finansów do świadczenia tej usługi.

Płatności może być dokonana w każdej chwili w okresie sprawozdawczym, z ostatecznym terminie do 26. dnia następnego miesiąca po upływie terminu roku podatkowego, w tym oświadczeniu.  

Jeżeli ostateczny dzień jest dniem wolnym od pracy, wówczas terminy płatności zostaje przełożony na następny dzień pracy, oświadczeń w powyższej tabeli A.

UWAGA!

W każdym przypadku odrzucenia deklaracji przez TAXISnet, zgłoszenie należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego.

Powyższej procedury – płatności wszystkich okresowych deklaracji VAT dotyczą tylko wtedy, gdy deklaracje są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem TAXISnet.

Więcej informacji na stronach:

www.taxisnet.gr

www.gsis.gr

www.e-forologia.gr