ika

Elektronicznie zostaną przedłużone ubezpieczenia osobom ubezpieczonym i bezrobotnym w greckim Instytucie Ubezpieczeń Społecznych (IKA-ETAM). Zgodnie z poprawką Ministerstwa Pracy świadczenia przedłużone zostaną na kolejny rok, na czas od 1 marca 2016 do 28 lutego 2017 r.

Sekretariat Generalny ds. Ubezpieczeń Społecznych (GGKA) 22 lutego br. wydał dokument, określający kategorie osób, którym zostanie przedłużone ubezpieczenie, oraz wskazał warunki obowiązujące do uzyskania świadczenia.

Z ubezpieczenia mogą korzystać następujące osoby:
a) ubezpieczony w IKA i członkowie ich rodzin – powinien przepracować przynajmniej 50 dni w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego (2015), lub w ciągu ostatnich 15 miesięcy.
b) bezrobotni w wieku powyżej 29 lat oraz 55 lat, którzy korzystali z postanowień ust. 4 art 5 ustawy. 2768/1999 (A ‚273) z późniejszymi zmianami, obowiązującymi od dnia jej podjęcia.
c) pracownicy firm „Firma Greckiego Taboru Szynowego SA / ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε” , „Stocznia Skaramagka / ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ”, „Stocznia Elefsinas / ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ” i „Strefa przemysłu stoczniowego Perama / Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος”, bez konieczności dopełniania dni ubezpieczeniowych.
d) Sprzedawcy Loterii Krajowej /Λαϊκού Λαχείου, mieszczących się w regulaminie Ubezpieczeń IKA, a także członkowie ich rodzin, bez konieczności wypełniania wymaganych dni ubezpieczenia.

Dla osób z kategorii a, b i c ubezpieczenia zostaną przedłużone automatycznie.

Świadczeniobiorca może uzyskać informacje i potwierdzenie o prawie do ubezpieczenia za pośrednictwem internetowego serwisu „Zdolność do Ubezpieczenia / Ασφαλιστική Ικανότητα” na stronie www.ika.gr.

Zarząd Instytucji, w celu uniknięcia długiego wyczekiwania w kolejkach, zezwolił, by wszyscy ubezpieczeni w IKA, którzy nie dokonali rejestracji członków rodziny, będących na ich utrzymaniu (małżonek i dzieci), a którzy są zarejestrowani w rodzinnej książeczce zdrowia, mogą dokonać tego za pośrednictwem usług online „Rejestracja i otrzymywanie zdolności bezpośredniego ubezpieczenia / Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων”. Można tego dokonać na pośrednictwem strony internetowej IKA (www.ika.gr / Usługi Elektroniczne / Usługi elektroniczne na rzecz Ubezpieczonego-Emerytów/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους-Συνταξιούχους).

Wasza opinia