paso

Od roku akademickiego 2011-12 studenci wyższych uczelni w Grecji, którzy chcą uzyskać Elektroniczną Legitymację Studenta (PASO/ ΠΑΣΟ) powinni składać swoje wnioski w formie elektronicznej na portalu http://paso.minedu.gov.gr.

 

paso_1

Studenci mogą złożyć wniosek on-line przez cały rok akademicki. Legitymacja będzie wydana w ciągu pięciu dni roboczych od zatwierdzenia wniosku studenta przez Sekretariat danego Wydziału. Następnie student otrzyma powiadomienie sms i e-mail o punkcie odbioru Karty, który zostanie podany przez studenta w momencie składania wniosku.

feedbackKoszt nowej Legitymacji wynosi  2,46 € (w tym VAT) i spełnia wszystkie nowoczesne standardy, zawiera fotografię posiadacza, specjalne holograficzne zabezpieczenie oraz tożsamość w języku angielskim (do stosowana za granicą).

Kto jest upoważniony do Elektronicznej Legitymacji Studenta(PASO)?

arrowStudenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy nie przekroczyli okresu wymaganego do uzyskania dyplomu zgodnie z orientacyjnie przewidzianym planem studiów plus dwa (2) lata.
arrowStudenci studiów niestacjonarnych (inna forma ) pierwszego stopnia, podwojony okres nauki (dwa razy tyle lat) wymagany do uzyskania dyplomu według programu indykatywnego studiów.
arrowStudenci studiów drugiego stopnia, którzy nie ukończyli 29 roku życia (29 lat) w dniu złożenia wniosku o uzyskanie Elektronicznej Legitymacji Studenta(PASO) przez okres trwania nauki zgodnie z odpowiednim programem indykatywnym studiów drugiego stopnia.
arrowStudenci studiów trzeciego stopnia na cztery (4) lata od daty ich wpisu i nie ukończyli trzydziestego pierwszego roku życia (31 lat) w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Studenta(PASO).
arrowStudenci, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich, którzy studiują na Uczelniach Wyższych w ramach programu wymiany Wspólnoty Europejskiej „Erasmus” tak długo, na ile przewiduje uczestnictwo w programie wymiany krajów europejskich.

  Legitymacja pozostanie w punkcie odbioru do dwóch miesięcy od daty druku i zawiadomienia studenta. Jeśli odbiorca nie stawi się do odebrania Legitymacji Studenta( PASO) w ciągu dwóch miesięcy, wniosek zostanie uznany za nieważny.

  Przy odbiorze Karty odbiorca musi ukazać dowód tożsamości i numer swojej karty, który otrzymał poprzez sms i e-mail.

  Wprowadzenie Elektronicznej Legitymacji Studenckich ma zapobiec fałszerstwom, co za tym idzie korzystaniu z ulg studenckich (m.in. 50 %. zniżki na przejazdy koleją, komunikacją miejską) przez osoby do tego nieuprawnione.

  con_info http://paso.minedu.gov.gr

                  

  Przedstawić